Menu

Premium

Preekillustraties: Verzoening

 • Niet door vernietiging maar door verzoening wordt de wereld overwonnen. Geen idealen, programma’s, geweten, plicht, verantwoording of deugd maar alleen de volkomen liefde van God kan de werkelijkheid tegemoet treden en haar overwinnen.

  D. Bonhoeffer

 • Alle denken over rechtvaardigheid en vroomheid wordt op een ongelooflijke manier omgekeerd. God verklaart zichzelf namelijk schuldig tegenover de wereld en wist daarmee de schuld van de wereld uit. Hij gaat zelf de vernederende weg van de verzoening en spreekt daarmee de wereld vrij. God wil schuldig zijn aan onze schuld en neemt de straf en het lijden op zich.

  D. Bonhoeffer

 • Als iemand diep in zijn hart nooit eens hoopt op alverzoening, dan is hij een os. En als iemand daaruit concludeert, niet van het evangelie te hoeven getuigen, dan is hij een ezel.

  Anoniem

 • Over de alverzoening mag pas meepraten wie heeft leren beven voor de mogelijkheid der verwerping.

  H. Berkhof

 • Ik zie uit naar de dag dat vrijzinnigen zich niet meer stoten aan het “Christus alleen” en dat orthodoxen het “Christus voor allen” zullen aanvaarden.

  K.H. Miskotte

 • Tot een bijbels verantwoord spreken over de verzoening behoort dat niet een toornende God verzoening eist, maar dat een genadige God verzoening schenkt.

  H. Baarlink

 • Als een synode al dissertaties leest, moet zij in elk geval romans lezen: in de romans van ex-calvinisten kunnen we ontdekken hoe de verzoeningsleer is overgekomen.
  Okke Jager

 • God behoudt zijn recht en waarheid, maar Hij geeft zijn Zoon.

  O. Noordmans

 • De verzoening is schepping, opnieuw oprijzende creatie vanuit de bewogenheid Gods.

  K.H. Miskotte

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken