Menu

Premium

Preekillustraties: Zegen

 • Alles is gelegen aan Gods zegen en bescherming. Want als Hij ons niet beschermt, dan helpt geen zorg.

  M. Luther

 • Zegenen is: het evangelie onderwijzen en prediken, Christus belijden en de kennis van Hem aan anderen doorgeven. Dat is het priesterlijke ambt en tegelijk het offer van de kerk in het Nieuwe Testament. Daar wordt de zegen uitgedeeld door de prediking, door het beheer over de sacramenten, door de vergeving, door het geven van troost en door de boodschap van het genadewoord.

  M. Luther

 • De schakel tussen God en het geluk van de mens is in het Oude Testament (voor zover ik het zie) de zegen. Het gaat in het Oude Testament, bijvoorbeeld bij de aartsvaders, niet om voorspoed maar om Gods zegen die alle aardse goederen insluit. Die zegen eist het aardse leven op voor God en omvat alle beloften.

  D. Bonhoeffer

 • Gezegend is hij die zijn werk gevonden heeft; laat hem in Gods naam geen andere zegen vragen.

  Th. Carlyle

 • De paradijsvloek die de mens tot straf de arbeid oplegde, strekte hem tot zegen.

  C.J. Wijnaendts-Francken

 • Voorspoed is niet zonder meer zegen. Zegen mag men alleen noemen wat met onze bestemming door God te maken heeft, wat ons dichter bij Hem brengt.

  E.L. Smelik

 • Doof zijn is een vermomde zegen: je kunt altijd je gehoorapparaat afzetten.
  Joseph H. Peck

 • Wat de kerk niet kan tegenhouden, zegent ze.

  Kurt Tucholsky

 • Weinig zaken zijn goedkoper dan de toewensing van Gods zegen.

  Multatuli

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken