Menu

Premium

Preekillustraties: Zonde, zonden

 • Soms weten we pas hoe grondig de zonde ons in haar greep heeft, wanneer we proberen er weerstand tegen te bieden.

  Onbekende bron.

 • Het is zeer de vraag waar de zondige mens zich meer aan ergert: aan Gods heiligheid of aan Gods genade.

  J. Overduin

 • Als de zonde niet meer als zonde wordt beschouwd, dan is er geen raad en geen hulp meer.

  M. Luther

 • Vergeving van zonde betekent niet dat de zonde over het hoofd wordt gezien en vergeten. Het betekent werkelijk de dood van de zondaar en losgemaakt worden van de zonde.

  D. Bonhoeffer

 • De zonde is na Auschwitz op aarde volwassen geworden.

  C. Rijnsdorp

 • De geschiedenis is de worsteling van God en de mens met het raadsel van de zonde.

  A.A. van Ruler

 • Niemand is zo bevoegd tot oordelen inzake het christenzijn als de zondaar, niemand, behalve de heilige. De zondaar bevindt zich in het hart van het christen-zijn.

  Ch. Péguy

 • Zonde is niet in het naakte vlees, maar in het boze oog.

  J.V. Teunissen

 • Wees desnoods een zondaar en doe die naam dan ook eer aan, maar laat je vertrouwen in Christus sterker zijn, en verheug je in Hem.

  M. Luther

 • De zonde moge op de lange duur bitter zijn, als snack genuttigd smaakt zij soms zeer zoet.
  J.V. Teunissen

 • Het zijn de schoonste engelen geweest, die vielen.

  Graham Greene

 • Wie in plaats van zonde ‘fout’ zegt, die zondigt.

  Okke Jager

 • Zondig moedig, maar geloof des te moediger en verheug u in Christus.

  M. Luther

 • Der mensen zonden leven voort in brons en hun edele daden schrijven wij in water.

  William Shakespeare

 • Elke zonde draagt de kiem in zich van een volgende.

  Okke Jager

 • Als we elkaar allemaal onze zonden zouden opbiechten, dan zouden we elkaar allemaal uitlachen om ons gebrek aan originaliteit.

  K. Gibran

 • Zondigen is menselijk, volharden in het kwaad is duivels.

  Johannes Chrysostomos

 • Ook mensen met schone handen hebben vuile gedachten.

  Joodse spreuk

 • De kerk gaat kapot aan de zonden van je buurman.

  C. Rijnsdorp

 • Mettertijd berouwt men alle zonden die men begaan heeft, en daarbij ook een paar die men nagelaten heeft.

  Brigitte Bardot

 • Met zijn ziekelijke zondebesef staat Luther belachelijk ver af van de moderne tijd met zijn ziekelijke gezondheidsbesef.

  Kaj Munk

 • De hoofdzonde van christenen is nalatigheid.
  M. Griffiths

 • De zonde en het heidendom zijn, sedert Christus, werkelijk anachronismen. Maar zij handhaven zich met de taaiheid van oude folklore.

  O. Noordmans

 • De zonde heeft eigenlijk geen oorsprong, maar alleen een begin.
  H. Bavinck

 • Traagheid is een zonde.

  Karl Barth

 • De ergste zonde is die welke bedreven wordt onder een mom van godsdienst.

  Frans Daels

 • Er is geen zonde behalve domheid.

  Oscar Wilde

 • Waarom hebben we onze zinnen anders gekregen dan om ze te prikkelen?

  J.B. Charles

 • De zondeval was een greep naar een denkbeeldige vrijheid en een prijsgeven van de ware vrijheid.

  E.L. Smelik

 • Alle zonden komen voort uit twee menselijke dingen: begeerte en angst.

  A. Augustinus

 • Een steeds herhaalde, kleine zonde wordt dodelijk als je er niet op let. Het zijn kleine druppels die hele rivieren vullen, maar die grote hoeveelheid druppeltjes weegt zwaar, is zelfs verpletterend.
  A. Augustinus

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden