Menu

None

Preken over Dordt: Toelichting en register

Zes leerdiensten over de Dordtse Leerregels

Toelichting

Op zondag komt de gemeente samen in de eredienst. Bijbelwoorden worden in de preek vertaald naar de leefwereld van de hoorders. Daarnaast kan de gemeente samenkomen in leerdiensten. Waar deze diensten gehouden worden, fungeert doorgaans de Heidelbergse Catechismus als leidraad. De Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt veel minder vaak aan de orde gesteld, laat staan de Dordtse Leerregels (hieronder afgekort als DL).

Tijdens een tweedaagse cursus ‘Preken over Dordt. Kansen en mogelijkheden voor preken over de Dordtse Leerregels’, gehouden op 31 mei en 1 juni 2018, heeft een groep van elf predikanten zich onder leiding van prof. dr. Wim Moehn bezonnen op de betekenis van de DL. De groep is ook aan de slag gegaan om de kernen van dit belijdenisgeschrift te vertolken in een serie van zes leerdiensten.

Medewerking

Deelnemende predikanten waren Benjamin van Assen, Cor Boele, Henk Drost, Bram van Duinen, Piet Krijgsman, Leendert Plug, Marco Noorderijk, Leo van Rikxoort, Sam Verheij, Wim van Weelden en Cor van de Worp.
Begeleiding en eindredactie preekschetsen door Wim Moehn, bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

Register

Deze preekschetsen bij de Dordtse Leerregels staan op PreekWijzer:

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken