Menu

None

Religieus leiderschap in post-christelijk Nederland – Een omvangrijk boek

Hoe moeten leiders van kerken anticiperen op de veranderingen in deze post-christelijke samenleving? Religieus leiderschap in post-christelijk Nederland is een boek dat zich over dit vraagstuk buigt. Dit is een recensie van Nico de Waal, oud-directeur van KokBoekencentrum.

Dit is een bijdrage n.a.v. Religieus leiderschap in post-christelijk Nederland

Religieus Leiderschap in post-christelijk Nederland Eddy van der Borght, Leon van den Broeke

Heel kerkelijk Nederland schuift, piept en kraakt. De kerk is in de marge terechtgekomen en blijft krimpen. Hoe moeten leiders van kerken anticiperen op deze post-christelijke samenleving? In dit boek buigt een groep theologen zich over nieuwe vormen van pionierend leiderschap. De auteurs laten zien welke uitdagingen er op dit moment zijn, wat de consequenties zijn van nieuwe vormen van leiderschap en hoe bestuurskunde kan helpen te begrijpen wat er nu precies gebeurt.


Precies op tijd verschenen?

Komt dit boek nu precies op tijd (corona-crisis) of juist niet (te laat, resp. te vroeg)? Een studieproject van 10 jaar; dat ligt ten grondslag aan dit omvangrijke boek.

De kring van scribenten is breed kerkelijk, de waargenomen veranderingen worden uitgebreid geïnventariseerd en geïnterpreteerd, de conclusies worden genuanceerd getrokken.

Daarmee is het voor de doelgroep (predikanten, pastores, kerkbesturen) een behoorlijke inspanning om dit boek te lezen. De dynamiek van de huidige crisis vraagt inderdaad nieuwe inhouden van traditionele roldragers (traditie hier bedoeld als gebruikelijk) en die moeten snel geleverd worden. De actualiteit vraagt snelle actie. Achteraf is het goed om alle ervaringen te toetsen aan de inhoud van dit boek. Dus eerder iets te vroeg verschenen, dan te laat!

Nico de Waal

Meer recensies lezen over Religieus leiderschap in post-christelijk Nederland? Lees de recensie van dr. Dirk Jan Wassenaar.

Meer actuele boeken over leiding geven in de kerk:

Religieus Leiderschap in post-christelijk Nederland Eddy van der Borght, Leon van den Broeke
allen voor een joel boertjens
Ik wil u van harte dienen Nicolas Pouyet

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken