Menu

None

Thema: Op zoek naar levenslessen in de Ignatiaanse traditie

Tom Mikkers en Nikolaas Sintobin

De bekende Vlaamse Amsterdammer Nikolaas Sintobin is Jezuïet en werkt als internetpastor. Hij is gespecialiseerd in Ignatiaanse spiritualiteit. Deze eeuwenoude levenswijsheid leert hoe je in je eigen ervaring de weg naar een vervullend leven kan ontdekken. Tom Mikkers gaat in deze aflevering met Nikolaas op zoek naar de levenslessen die de Ignatiaanse traditie ons aanreikt.

Lees ook deze artikelen aansluitend op het thema: Levenslessen 

De heilige Geest en de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola
Willien van Wieringen

De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loy-lola, sinds de 16e eeuw tot op de dag van vandaag gepraktiseerd, kennen bijbelpassages als basis: een perikoop wordt bereflecteerd en bemediteerd. De Geestelijke Oefeningen waren oorspronkelijk een snelkookpan van vier weken continu bidden en mediteren aan de hand van bijbelscènes, en een dagelijks gesprek met de geestelijk begeleider. Centraal bij de Oefeningen staat de ‘onderscheiding der geesten’. Dat roept de vraag op: wat bedoelt Ignatius hiermee? En speelt de Heilige Geest hierbij een rol? Of zijn dit vragen die te modern zijn om te stellen aan een laat-middeleeuws geestelijke?

Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola
Elsbeth Gruteke

Vertrouw op je gevoel, dat is een advies dat veel gelovigen vreemd in de oren klinkt. Ons gevoel is onbetrouwbaar en onstabiel, zo hebben we vaak te horen gekregen. Beslissingen neem je toch op basis van je verstand? Emoties zijn rommelig en onduidelijk. Kortom gevoel is geen goede raadgever als het gaat om het nemen van beslissingen. Nikolaas Sintobin laat in dit handzame boekje zien dat die conclusie wel erg kort door de bocht is. Gevoel is een goede raadgever, mits op de juiste manier ingezet. Degene die daar alles van weet is Ignatius van Loyola, stichter van de orde van de Jezuïeten. Een Baskische edelman die door goed naar zijn gevoel te luisteren ontdekt waar zijn roeping ligt, niet bij het ridder-zijn maar als geestelijke en vervolgens als grondlegger van de sociëteit van Jezus. Gelukkig heeft Ignatius uitstekend opgeschreven hoe zijn weg is gegaan en gelukkig hebben wij een moderne Jezuïet tot onze beschikking die deze wijze woorden voor ons vertaalt naar onze tijd.

Over naar het wereldwijde web

Nikolaas Sintobin

Een van de meest ingrijpende transities van onze tijd is de digitale revolutie. Deze biedt voluit nieuwe kansen aan kerk en christelijk geloof, waarbij marketing essentieel is en oecumene een welkome vrucht blijkt. Pioniers balanceren tussen oud en nieuw, digitaal en fysiek, individu en gemeenschap.

Ik ben deel van het verhaal

Marianne Hoeboer

Wie bidt met de bijbel volgens de methode van Ignatius van Loyola, probeert zichzelf in een bijbelverhaal te plaatsen, door al zijn gevoelens en zintuigen te gebruiken.

Onderscheiden waartoe God je uitnodigt door te luisteren naar je gevoelens
Nikolaas Sintobin

De huidige Paus Franciscus is afkomstig uit de kloosterorde van de Jezuïeten. Ignatius van Loyola is de stichter van die orde en de oorsprong van de ignatiaanse spiritualiteit. In dit artikel komen we dichter bij hem en zijn bedoeling.

Boeken die aansluiten op het thema: levenslessen

Wat deed God voor Hij de wereld schiep?

Cover van Wat deed God voor hij de wereld schiep?

Lees meer over...

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken