Menu

Basis

Theologische toerusting via e-learning neemt hogere vlucht

Netwerk-educatie op het zuidelijk halfrond

Zesentwintig jaar geleden zette ik mijn eerste stappen in het onderwijs als docent wiskunde. Een prachtig vak om te onderwijzen aan prachtige jonge mensen. Als ik twee jaar geleden gehoord zou hebben van een idee om digitaal les te geven, waarbij de leerlingen vanuit huis hun lessen zouden volgen, zou ik dat idee naar het rijk der fabelen hebben verwezen.

Met de komst van corona heeft de digitalisering echter een hoge vlucht genomen. Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 werden we van de ene op de andere dag gedwongen over te stappen op digitaal onderwijs. Vrijdag 13 maart vorig jaar nam ik afscheid van de leerlingen met een gekscherend: ‘Misschien zitten we voor de rest van het schooljaar thuis.’ Dit bleek werkelijkheid te worden.

De eerste weken was het zoeken naar mogelijkheden. Welke programma’s lenen zich goed voor online onderwijs? Hoe doe je de uitleg? Hoe kun je leerlingen individueel helpen? Toen we in de tweede lockdown terecht kwamen, bleek alles veel soepeler te gaan. Er werden meer eisen aan leerlingen en collega’s gesteld. Leerlingen erkenden ruiterlijk de eerste lockdown niets te hebben gedaan, uitzonderingen daargelaten. Organisaties, scholen, maar ook ngo’s moesten hun weg zien te vinden in het ‘nieuwe normaal’. Was de computer eerder een hulpmiddel dat gebruikt werd als ‘veredelde typemachine’, nu werd het een onmisbaar gereedschap. Vergaderingen en overleggen gingen digitaal. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat ook in de toekomst nog wel zal blijven gebeuren.

Voor onze organisatie NET Foundation veranderde er natuurlijk ook een en ander. Toch waren de veranderingen ook weer niet zo rigoureus. Als NET Foundation deden we al veel digitaal. Dit is in het laatste jaar alleen maar toegenomen.

Missie

NET staat voor Network Education Theology. We geven theologisch onderwijs aan voorgangers in het zuidelijk halfrond, zodat zij op hun beurt weer anderen kunnen toerusten. Onze missie ontlenen we aan 2 Timotheüs 2:2: ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.’

Deze mensen die wij ‘ontmoeten’ zijn eenvoudige mensen met een alledaags beroep. Ze zijn keukenmonteur, visserman of taxichauffeur. Maar ze hebben de liefde van God in het hart, waardoor ze niets liever willen dan het Evangelie verkondigen. Het ontbreekt hen echter aan mogelijkheden. Een gedegen theologische opleiding is er niet. Bovendien wonen sommigen zo afgelegen, dat het onmogelijk is om fysiek te studeren. Door digitaal onderwijs zijn deze mensen toch te bereiken.

Werkwijze

Vanuit NET Foundation hebben we een tiental cursussen ontwikkeld rondom het thema ‘Serving in God’s Vineyard’. Hier komen basiscursussen aan bod als ‘Oude Testament’ en ‘Nieuwe Testament’, maar ook cursussen die ingaan op pastoraat, huwelijk en familie enzovoort. De cursussen worden digitaal aangeboden, waarbij in circa zes weken tijd één cursus wordt behandeld. Dit gebeurt onder leiding van een van ons die de voortgang van de cursisten bewaakt. Omdat cursisten op hun eigen tijd kunnen inloggen, is extern motiveren geen overbodige luxe.

Iedere week wordt er uit een boekje een tekstgedeelte behandeld. Dit lezen de cursisten zelf. Ze krijgen een videofragment te zien, waarin de les wordt uitgelegd. Daarnaast maken ze verwerkingsopdrachten en discussiëren ze op een forum. Wanneer voorgangers de cursussen doorlopen hebben, geven zij op hun beurt het geleerde weer door aan de mensen in hun omgeving. Hiermee hopen we het effect te bereiken van rimpelingen die je krijgt als je een steentje in het water gooit, wat zorgt voor steeds grotere kringen.

Studiecentra

We werken met name in landen waar voorgangers weinig toerusting hebben ontvangen of kunnen krijgen en daar waar de kerk vervolgd of gediscrimineerd wordt. De laatste jaren zijn we overgegaan op meer aansturing vanuit de landen zelf. Werd eerder alles vanuit Nederland aangestuurd, nu hebben we een zevental studiecentra in de landen zelf, van waaruit trainingen worden gegeven.

Deze zijn te vinden in Kenia, Zambia, Oeganda, India, Cuba, Ecuador en in een Aziatisch land. Hiermee zijn ook grofweg de gebieden getekend waar we werken: Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Vanuit deze studiecentra worden driedaagse trainingen gegeven aan voorgangers. De overnachtingen en het eten worden veelal gesponsord, aangezien het anders voor sommigen niet te betalen is.

Onontbeerlijk om in landstaal een vervolg te geven

We zien een duidelijke meerwaarde van deze studiecentra. Eén groot voordeel is dat de trainingen in de landstaal worden gegeven. De voertaal bij e-learning is Engels of Spaans. Het is goed om een eerste basis te leggen door middel van e-learning. Het scheelt veel reistijd. Bovendien is reizen nu nog niet (of amper) toegestaan. De cursussen staan ook goed in de steigers, zodat ze garant staan voor een gedegen opleiding. Maar dat er daarna in de landstaal een vervolg aan gegeven wordt is onontbeerlijk. Te meer omdat zij hun mensen kennen en ook de cultuur. Voorbeelden die wij aansprekend vinden, landen in sommige culturen helemaal niet. Nu heeft men de mogelijkheid zelf de cursusinhoud aan te passen aan de eigen context.

Doelgroep

Zoals gezegd richten we ons met name op voorgangers, die op hun beurt weer anderen opleiden tot voorganger. Daarnaast bieden we ook ondersteuning aan bijbelscholen die met e-learning aan de slag gaan. We hopen onze expertise op deze wijze te kunnen inzetten om hen te helpen zo goed mogelijk te werken via het wereldwijde web. Wij richten ons minder op het individu. We bieden dus geen individuele begeleiding aan mensen die geïnteresseerd zijn in de Bijbel, maar richten ons specifiek op het toerusten van voorgangers.

Impact

De mensen die de trainingen volgen zijn over het algemeen heel positief. Zo even een paar reacties naar aanleiding van een conferentie in Oeganda:

  • ‘Ik zou willen dat alle voorgangers hier waren voor deze trainingen.’
  • ‘Sommige voorgangers waren eerst heel sceptisch, maar zijn nu grote voorstanders.’
  • ‘Ik ben God beter gaan leren kennen en ik sta nu als herder sterker. Ik heb veel trainingen gehad, maar deze trainingen van NET Foundation hebben mij het meest gevormd.’
  • ‘Ik zie sommige dingen nu in een ander licht. Ik heb geleerd mensen meer te waarderen, meer aandacht te geven. Ook durf ik meer verantwoordelijkheden uit handen te geven.’
  • ‘Docenten van NET Foundation zijn nederig, benaderbaar en sociaal in vergelijking met anderen die ik bij andere trainingen heb meegemaakt.’

Afhankelijk

We beseffen in alles afhankelijk te zijn van de zegen van God. ‘Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers eraan’ (Psalm 127:1). Het is God die Zijn Kerk bouwt, dwars door alle tegenstand heen. Discriminatie en vervolging of geringe opleidingsmogelijkheden kunnen Hem niet tegenhouden. God werkt ook dwars door corona heen. Of misschien mogen we zeggen: God gebruikt corona om het Evangelie verder te brengen.

Pastor Baldéon uit Ecuador ziet hoe corona ook een positieve kant heeft: ‘Er zijn mooie initiatieven via YouTube en WhatsApp, waardoor veel meer mensen bereikt kunnen worden.’

Pastor Azeem uit Azië ziet hoe in deze tijd mensen hoop geboden moeten krijgen. Juist nu ziet hij hoe mensen er veel meer voor elkaar kunnen zijn, doordat allerlei drukke werkzaamheden wegvallen. ‘God is in control!’

In Kenia ziet Pastor Ngala hoe de moderne media goed gebruikt kunnen worden voor de verspreiding van het Evangelie. Zo wordt er onder andere gebruikgemaakt van een radioprogramma, waar veel naar geluisterd wordt. Ngala ziet een revival onder christenen. ‘Er is honger naar het Evangelie. Preken zijn geen droge kost meer. Ze vragen om toepassing in het dagelijkse leven.’ De coronacrisis heeft ook nog een ander positief punt volgens Ngala. Doordat oudere voorgangers vanwege besmettingsgevaar noodgedwongen thuis blijven, nemen jongeren hun plaats in. Zodoende is er een verjonging van het voorgangersbestand.

Vloek of zegen

Twee jaar geleden dachten we nog niet aan thuisonderwijs. Een vak als godsdienst zou al helemaal niet digitaal gegeven kunnen worden. ‘Fysieke ontmoeting is onmisbaar bij godsdienst’, zo zeiden collega’s die dat vak geven. Ook zij ontkwamen niet aan het digitaliseren van hun lessen. En ook bij hen gaat het goed. En natuurlijk gaat er niets boven fysiek onderwijs.

E-learning is niet meer weg te denken

Maar e-learning is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en zal ook wel gedeeltelijk blijven. Een lied luidt: ‘Tel uw zegeningen, tel ze een voor een en je ziet Gods liefde dan door alles heen.’

Pr. Alozious Ssekate of Mityana said his ministry has changed due to the knowledge, he said: ‘I have increased in knowing God and being keen on how I shepherd. I have gone through many different trainings but NET trainings have done great work in me. I used to burn out but I have learnt to delegate. NET trainings has put my ministry on the rock.’

Another lady said due to the training she sees things differently, ministers and handles issues differently. She has learnt to value people, give them time and give them responsibilities.

Heeft corona ons beperkt? Ja en nee. Ja, als we kijken naar de (on)mogelijkheden van fysiek contact. Nee, als we zien hoe e-learning alleen maar een hogere vlucht heeft genomen. We tellen onze zegeningen. We tellen de zegeningen van God. Iedere dag opnieuw is het weer een verrassing als we horen van de zegeningen in het veld. En we verwachten de grootste zegen: Christus’ komst op de wolken van de hemel, zodat er geen beperkingen meer zullen zijn, e-learning niet meer nodig is en wij elkaar, maar bovenal Christus zullen zien van aangezicht tot aangezicht.

Soli Deo Gloria!

Arjan van den Noort is storyteller/communicator bij NET Foundation.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken