Menu

Premium

7. Spreken met collega’s: het adviesgesprek

Als de uitwisselingsgesprekken goed verlopen, ga je vanzelf over op adviesgesprekken. Je hebt een probleem bij het maken of houden van preken of je wilt iets veranderen in een aandachtsgebied en de ander geeft je een advies om een en ander op te lossen of te verbeteren. Adviezen kunnen ook voorbeelden zijn: zo doe ik dat in die situatie.

Kies bewust voor deze vorm van samenwerken: je moet het echt willen. Bedenk dat jullie werkrelatie minder vrijblijvend wordt. De een interviewt weer de ander.

Neem de volgende stappen:

 • Uit de uitwisselingsgesprekken komt een probleem van de geïnterviewde naar voren of vraag naar verandering. Ga samen na wat precies het probleem is.

 • Benoem de ingrediënten van de situatie: wat zie je aan de gemeente, wat doe jezelf als voorganger, vanuit welke overtuiging handel je zo, wat inspireert je, wat vind je van jezelf als voorganger, hoe betrek je God in deze situatie? Geef precies aan wat het probleem veroorzaakt. Breng zo de succes-, faal- en stressfactoren in kaart.

 • Beschrijf precies de oorzaken waardoor de situatie zo is gegroeid.

 • De ander vertelt hoe jij dat zou kunnen aanpakken of ooit zelf eens heeft aangepakt. Geef aan wat je in dit advies aanspreekt en wat je ermee doet.

Je laat de uitvoering volkomen open. Je legt niet vast of je de oplossing uitvoert en wat het oplevert. Zo leg je geen claim op elkaar. Adviesgesprekken zijn in die zin vrijblijvend. Vanzelfsprekend kom je een volgende keer wel terug op het probleem.

Voorbeeld

Vincent vindt het moeilijk om actueel te preken. ‘Hoe weet ik nou of mijn preken aansluiten bij wat de mensen nodig hebben?’ In zijn gesprekken met Wiebe is het hem wel duidelijk geworden dat het niet gaat om het noemen van allerlei zaken uit het nieuws. Het gaat om de echte vragen van mensen. Maar hoe kom je daarachter?

Wiebe heeft er een manier voor.

‘Als ik een bijbelgedeelte heb gekozen voor mijn preek, noteer ik eerst de dingen die mij erin opvallen. Daarna switch ik naar de gemeente: wat zouden hun vragen zijn bij dit bijbelgedeelte?

En dan stel ik vijf vragen:

 • Wat is voor gemeenteleden belangrijk met betrekking tot dit onderwerp?

 • Hoe stellen ze het zich voor als ideaal?

 • Waar lopen ze tegenaan, wat houdt ze tegen?

 • Waar gaat hun interesse vooral naar uit?

 • Zijn ze bezig om iets te bereiken of te vermijden?

Het antwoord op die vragen levert eigenlijk het doel van de preek op.

‘Ik preekte vorige week over Jozua 4, de gedenkstenen bij de Jordaan. Het gaat daar over Gods grote daden en hoe je daarmee omgaat. God heeft zijn volk bevrijd en nieuwe mogelijkheden gegeven. Dat haalde ik er zelf uit. Ik denk dat mijn gemeente zich ook afvraagt hoe je Gods ingrijpen in je leven blijvend kunt opmerken en gedenken, hoe je je kunt verwonderen over Gods macht. Belangrijk rond dit onderwerp is voor hen hoe je God echt leert kennen. En wat ze tegenhoudt is volgens mij oppervlakkigheid en gebrek aan kennis. Mensen leven maar door, gestuurd door het werk en de waan van alledag en ze nemen niet echt de tijd even rustig te gaan nadenken over Gods grote daden. Zo had ik de belangrijkste elementen in mijn preek gevonden: hier moest het over gaan.’

Vincent vraagt nog meer voorbeelden. ‘Lijkt me een prima werkwijze’, zegt hij. ‘Gemakkelijk, die vragen. Daar kun je wat mee en ze leveren ook nog heel wat op. Je moet je gemeenteleden natuurlijk wel behoorlijk goed kennen. Ik ga het volgende week uitproberen. In ons volgende gesprek vertel ik je hoe het gegaan is.

Overdenking

Lees samen 1 Korintiers 12:1-11

Gods Geest werkt ook door mensen. Hij geeft ze gaven om Jezus bekend te maken.

 • Vertel elkaar welke gaven je hebt gekregen en hoe je daarmee omgaat.

 • Waaraan merk je dat Gods Geest werkt met jouw gaven?

 • Bekijk van welke gaven van je collega je graag gebruik wilt maken. Spreek af hoe je dat gaat doen.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden