Menu

Basis

Aandachtspunten kerk en dertigers

Wat zoeken dertigers als het om kerk en geloof gaat?

  1. Dertigers zijn op zoek naar een inspirerende en stimulerende gemeente. Ze vinden het denigrerend doodgeknuffeld te worden (‘Hoera, een dertiger!’) en ze vinden het denigrerend benaderd te worden als onervaren nieuwkomers die zich hebben te voegen naar de bestaande gang van zaken.
  2. Dertigers zijn geholpen met een duidelijke stellingname van de gemeente. Op grond daarvan besluiten ze wel of niet tot een gemeente te willen behoren. Ze hoeven niet zelf betrokken te zijn bij bezinning en besluitvorming binnen de gemeente over kinderen aan het avondmaal of vrouw in het ambt.
  3. Dertigers vragen geen vrijblijvende ruimte in de kerk maar willen serieus genomen worden. Dat betekent enerzijds dat zij verwachten dat hun inbreng op waarde wordt geschat en meetelt, anderzijds dat zij gestimuleerd willen worden om zich te ontwikkelen.
  4. Dertigers zoeken gelijkgezinden en gelijkgestemden waarmee zij de vragen van geloof, ethiek en persoonlijke geloofsontwikkeling kunnen delen.
  5. Dertigers zoeken daarnaast een bredere bedding, een gevoel onderdeel te zijn van een de eigen grenzen overstijgend zinsverband, zoals dat vorm kan krijgen in de liturgie of in het tot de gemeente behoren. Dit tot de gemeente behoren, wordt niet vertaald in participatie. Dertigers zullen zich niet snel mengen in theologische of kerkpolitieke geschillen. Het helpt de eigen ontwikkeling niet en het schaadt het gevoel van verbondenheid. Anders gezegd: dertigers die zich verbinden aan een gemeente doen dat wel voor zichzelf (bevestiging en ontwikkeling), maar zijn niet op zichzelf (individualistisch).
  6. Dertigers hebben behoefte aan identificatiefiguren die hen kunnen helpen zelfkritisch te blijven. Zij zoeken mensen die hen aanspreken op hun kwaliteiten en die hen aansporen zich verder te ontwikkelen.

Enkele aandachtspunten in de ontmoeting tussen kerk en dertigers

  1. Zich aanprijzen als ‘open en gastvrije gemeente’ werkt tegenover de dertiger contraproductief. Geef als gemeente duidelijk aan wat je te bieden hebt. Wees helder! – er is al zoveel te kiezen, bewaak je identiteit als gemeente. Bied ruimte voor persoonlijke beleving en ervaring, niet vanuit een houding van ‘zoek het maar uit’, maar vanuit de houding ‘laat maar horen hoe jij er over denkt’.
  2. Wees persoonlijk. Heb aandacht voor de levensfase en leefstijl van de dertiger. Blijf bij het hier en nu in vorm en taal. Laat zien dat mensen gezien en gekend zijn: vrijblijvend uitnodigend, kleine groepen, lokale betrokkenheid. Spreek de dertiger aan op zijn of haar kwaliteiten en stimuleer hem of haar.
  3. Zorg voor identificatiefiguren. De voorganger speelt een belangrijke rol bij het imago van de gemeente. Ook op landelijk niveau.
  4. De gemeente is als (deel van het) instituut oninteressant voor de dertiger. Het gaat om ontmoeting als gelovigen en gemeenschapsbeleving. Graaf daarom een spa dieper en zorg voor reuring met een veelkleurig aanbod, voor voorbijgangers en blijvers. Gedoe over gemeente- of kerkopbouw, kerkelijke regelgeving en twistappels als homohuwelijk of kinderen aan het avondmaal, de dertiger heeft er geen boodschap aan. Het sluit niet aan bij de behoefte aan zelfontwikkeling en de behoefte aan een bedding voor sociale verbondenheid. Heb het over de inhoud.

Uit: Kerk-en-dertigers-2-0.

Nadine van Hierden en Maaike Bikkel publiceerden Kerk en dertigers 2.0 in september 2012. In opdracht van het Expertisecentrum van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken