Menu

None

Als het nu eens zo is… (deel 1)

Gedichten en gedachten over God[1]

Geloof is bepaald niet vanzelfsprekend. Niemand hoeft zicht te generen als hij of zij niet gelooft. Wie gelooft, heeft een relatie met God en die heb je niet zomaar, die moet groeien. Over geloof verbaas ik me meer dan over ongeloof.

Daarbij komt dat God niet enkel een bron van vreugde is. Geloof stelt mensen ook op de proef. God is geen makkelijke kostganger. De omgang met Hem maakt kwetsbaar. Een geloofsrelatie onderhouden is niet zelden een gevecht waarin het erop of eronder is.

Gedicht: ‘Ken je mij…?’ (fragment)

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
die aardig is, of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt
en niet voelt als ik,
niet koud en hooghartig

Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart.
Heb je geroepen?
Hier ben ik

Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben
Dat het houdt

Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben

Huub Oosterhuis
Fragment uit ‘Ken je míj,’ een lied bij Psalm 139
Nederlandse theoloog, dichter, ex-jezuïet en priester, 1933

Uit ‘Jij die mij maakt,’ (Utrecht: Uitgeverij Ten Have, 2009).

Gedachte: ‘To be or not to be’

Gekend willen worden!
Dat lijkt me wel zo ongeveer de diepste drijfveer
achter het verlangen een relatie aan te gaan

Dat iemand je aankijkt en kent…
Iemand bij wie je je veilig voelt
omdat er liefde in het spel is

Wat ken je jezelf?

Huub Oosterhuis zoekt hier het gesprek met
‘Ogen die door de zon heen kijken
zoekend naar de plek waar ik woon’ –

Zou er iemand zijn?

Zie jij mij?
Heb jij iets met mij?
Kan ik van je op aan?

‘Heb je mij geroepen? Hier ben ik…’

Oh, als er toch eens ergens iemand zou zijn
op wie je kunt bouwen
die je kent en je de waarheid zegt
en je niet laat vallen
Nooit niet!

Wat zou dat goed zijn
voor jezelf en je zelfvertrouwen
Wat zou je daar aan groeien!

Zou dat niet de diepste drijfveer zijn
achter het verlangen naar God
er te zijn…
ook zélf?

Henk Kroese is emeritus predikant.

Noot

[1] Dit is een fragment uit Henk Kroese’s ‘Als het nu eens zo is…’ (Kampen: Uitgeverij Van Warven, 2022).

Wellicht ook interessant

De theologie podcast met Rik Peels
De theologie podcast met Rik Peels
None

Thema: Leven zonder God

In debatten over godsgeloof hebben atheïsten, agnosten en gelovigen iets over het hoofd gezien. De aandacht is voornamelijk uitgegaan naar argumenten voor en tegen het bestaan van God, maar atheïsme zelf is niet voldoende onderzocht. Terecht hebben atheïsten ieder aspect van een godsdienstige levensbeschouwing aan de orde gesteld. Maar het wordt nu tijd om atheïsme zelf op die manier kritisch te onderzoeken. Wat is er zo aantrekkelijk aan atheïsme? Zijn er specifieke denkwijzen die mensen richting atheïsme leiden? En los van de vraag of de atheïstische argumenten het bestaan van God weerleggen, valt er misschien iets te leren van atheïsme voor ons allemaal? Tom en Tabitha in gesprek met prof. dr. Rik Peels die in zijn boek Leven zonder God op zoek ging naar de kern van het atheïsme.

Nieuwe boeken