Menu

Premium

Alternatieven

Bij o.a. Romeinen 6,3-4

In De Eerste Dag 2015/2 werd in deze rubriek een pleidooi gehouden om de kinderen juist in de Paasnacht te laten deelnemen, zodat ze zich verwonderen over de symboliek van deze nacht. Persoonlijk vind ik dat ook de beste vorm: het nieuwe Paaslicht dat wordt binnengebracht, de lezingen, de vernieuwing van de eigen doop. Deze viering draagt alles in zich waar de kerk een heel jaar over spreekt. Geweldig als ze dat meemaken.

Maar omdat het tijdstip evenals de praktijk weerbarstiger kan zijn, een drietal suggesties om kinderen en jongeren te betrekken bij de symboliek van deze Stille Zaterdag. De laatste jaren hebben ook diverse kindernevendienstmethodes hier aandacht voor, passend bij het project dat zij voor de Veertigdagentijd aandragen.

Stille Tocht met kinderen

Maak een stille tocht langs een aantal plekken in of rond de kerk. Op een aantal plaatsen wordt de lijn van de Paasnacht verteld, gezongen of in stilte beleefd. Kies een aantal plaatsen waar je elementen van het verhaal goed mee kunt verbinden (school/markt/plein/tuin/begraafplaats/eindpunt: kerk). Maak het niet te lang. Zorg voor voldoende afwisseling. Je kunt oudere kinderen ook teksten geven om te lezen of een rol om uit te spelen. Deze tocht kun je ook op Goede Vrijdag laten plaatsvinden.

Paasnachtviering voor kinderen

Vorig jaar hadden diverse kerken een paasnachtviering voor kinderen.

Zie de opmerking bij Witte Donderdag over de keuze van een bijbelvertaling. Kies ook nu voor een toegankelijke bijbeltekst.

In zo’n viering heb je alle tijd om de symboliek van bijvoorbeeld de doop en het licht dichterbij te brengen. Gebruik ook het doopvont van je kerk als plaats om samen te komen. Vraag kinderen hun doopkaars mee te nemen als ze die hebben, en steek die aan. Zorg voor extra aansteekkaarsen voor kinderen die er geen hebben. Een uitgewerkt voorbeeld is onder meer te vinden in Kind op Zondag, nummer 83-4.

Paaswake voor jongeren

Als de gemeente haar paasnachtviering beëindigd heeft, kan de wake voor de jeugd van de kerk prima starten. Zij waken in de nacht in/rondom de kerk totdat het buiten licht wordt. Een goede gelegenheid om een passende film te vertonen en/of een gesprek te voeren. Ga met de jeugd naar buiten voordat de zon opkomt, en lees op een bijzondere plaats (uitzichtpunt, rivier of begraafplaats) het paasevangelie. Na afloop terug naar de kerk om met een paasontbijt te besluiten. Voor veel jongeren een paasnacht die ze niet snel zullen vergeten.

Joost Schelling

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden