< Terug

Het n-woord

In navolging van de Verenigde Staten hebben steeds meer zwarte Nederlanders het over het ‘n-woord’ als ergens de term ‘neger’ wordt gebruikt. Veel witte Nederlanders vinden dat overdreven en snappen niet waarom dit gevoelig ligt. Zij vinden het een gewoon, neutraal woord, waarmee niets negatiefs wordt bedoeld. Het woord ‘neger’ komt waarschijnlijk van het Spaanse of Portugese woord voor zwart ‘negro’. Het werd in het Nederlands en andere Europese talen een term waarmee Afrikanen werden aangeduid.

Maar het gaat over meer dan afkomst: het gaat om iedereen met een zwart, Afrikaans uiterlijk. Er zat vanaf het begin een ondertoon van ongelijkheid in, ook al omdat ‘blank’ of ‘Europees’ nooit apart vermeld werd: Nederlanders heetten ‘Nederlanders’, inwoners van Ghana heten ‘Ghanese negers’. Dit blijft zo: Afrikanen wonen in een ‘negerdorp’, in jazzclubs hoor je ‘negermuziek’, maar je hoort nooit van een ‘blankenstad’ of ‘blankenmuziek’.

Na de afschaffing van de slavernij wordt ‘negro’ in het Caribisch gebied (ook in Suriname) en de Verenigde Staten een respectvol woord dat Afro-Amerikanen graag voor zichzelf gebruiken. In het dan nog heel witte Nederland wordt de toevoeging ‘neger’ in combinatie met een ander woord vaker gebruikt, en krijgt dan een speciale betekenis: een ‘negerpopje’ is vaak zielig, ‘negerin’ krijgt een seksuele bijklank.

Het woord is besmet geraakt en daardoor is het voor zwarte Nederlanders vervelend of zelfs kwetsend. Het is daarom voor witte Nederlanders respectvol om het n-woord niet te gebruiken. Want wie ben jij om te beoordelen dat een ander van die term geen last mag hebben?

Taal is niet neutraal en taal verandert.

Zo pleitte Tom Mikkers er in juli 2016 voor om het lied ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’ uit het Liedboek van 2013 te halen, vanwege de strofe: ‘De negers met hun loftrompet, de Joden en hun ster’. Het gaat in dit lied om het ongedaan maken van lijden, maar, zegt Mikkers ‘een aanklacht tegen slavernij en holocaust dient vrij van racistische taal en beelden te zijn’. in 2021 werd de strofe veranderd in ‘Hoor! Gospelzang, trompetgeschal, ’t halleel – uw Naam is groot.’

Zie: ‘Het n-woord’ Op Slavernijenjij.nl


< Terug