< Terug

Mertens – Werken aan de ziel

37 wonderen van geestelijke begeleiding

Gaandeweg, de beroepsvereniging voor geestelijk begeleiders, vierde haar 12,5 jarig bestaan. Daarom maakte het bestuur een selectie uit het grote aanbod van ervaringsverhalen over geestelijke begeleiding. Deze verhalen zijn geschreven vanuit het perspectief van de begeleider en van degene die begeleid wordt, en dat is een unieke benadering van deze bundel.

Met deze ervaringsverhalen beoogt het bestuur te laten zien wat spirituele ervaring is. Op deze wijze wil zij zich onderscheiden van geestelijke verzorging en andere vormen van begeleiding. Deze andere vormen van begeleiding houden zich volgens het bestuur bezig met de fysieke, psychische en sociale dimensie van begeleiden en niet met de spirituele laag van het bestaan.

Daar ligt de zwakte van deze bundel. In het fysieke, psychische en sociale lijden dat sommige mensen ondergaan, kan zich juist een spirituele ervaring kenbaar maken die het lijden draaglijk maakt. Ook deze mensen zijn immers geliefde dochters en zonen van God.

Kitty Bouwman is hoofdredacteur van Herademing. Ze is onderzoeker en docent spiritualiteitstudies, gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Ze heeft een praktijk voor geestelijke begeleiding en werkt als geestelijk verzorger in de Hartekamp Groep.


Frits Mertens. Werken aan de ziel, 37 wonderen van geestelijke begeleiding. Baarn: Adveniat, 2021. 184 pp. €15,00. ISBN 9789493161764.


< Terug