< Terug

Op zoek naar een relevante theologie

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. (Mattheüs 16: 13-17)

In confrontatie met een drietal contemporaine theologische benaderingen, – analytisch, deconstructivistisch en radicaal-, positioneren de PThU-theologen Schaafsma, Benjamins, Jansen en Hettema (SBJH) een hermeneutische methode die de wijsgerige en theologische uitdagingen van onze tijd serieus neemt, maar vooral ook godsdienstig relevant is. ‘We willen recht doen aan de wisselvalligheden van het gewone dagelijkse leven,’ schrijven de auteurs in de slotalinea van hun artikel. In hun ‘dagelijkse strijd in geloof en ongeloof’ verdienen mensen steun en ‘komen niet verder met een volledige en principiële besluiteloosheid van de zijde van theologen op basis van een op zichzelf juiste overtuiging van Gods onherleidbare anders-zijn’ [SBJH26].

Lees het hele artikel als PDF

< Terug