Menu

None

Asjera

Ten geleide

Een hedendaagse beeldenstorm deed de godin Asjera recent het nieuws halen. Omvergegooid en vertrapt werden de beeldjes die de godin voorstelden twee dagen voor het sluiten van de tentoonstelling ‘Exodus: hedendaagse kunst, urgente verhalen’. Het bracht Asjera weer onder de aandacht van de moderne (bijbel)lezer.

In deze editie van Schrift kijken we naar de figuur Asjera, wie was zij nu precies en welke functie had zij voor het volk Israël? Wat vinden we van haar terug in de geschiedenis van Israël en in de archeologische achtergronden? Hoe plausibel is het idee dat zij de vrouwelijke wederhelft van de God van Israël zou zijn, of dat zij de balans zou brengen in diens zogenoemde grillige karakter? De moderne Bijbellezer is wellicht bekend met dat laatste idee, maar hoe zat dat met de gelovige in het vroege christendom?

Kortom, er worden verschillende kanten van de godin Asjera ten tonele gebracht de aankomende weken. Met als opening deze week Riemer Roukema die een verbinding maakt tussen de hedendaagse aandacht voor Asjera als aanvulling op de God van Israël en de gnostische stroming binnen het vroege christendom. Zijn stuk legt de verbinding uit en laat zien hoe de twee inspelen op elkaar.


Asjera
Schrift 2023, nr. 4

Wellicht ook interessant

Basis

Van crisisjaar tot jubeljaar

Biddag 2021 biedt de gelegenheid om terug te blikken op de coronacrisis die zich aandiende in 2020. Op Biddag is daarbij de invalshoek vooral die van arbeid en economie. Iedereen ondergaat de effecten van deze crisis, maar mensen die zich vóór het uitbreken van de crisis al in onzeker flexibel werk bevonden, zijn onevenredig hard getroffen. Zij verloren vaak als eersten hun werk. Tegelijk is er juist op Biddag ook altijd alle aanleiding om vooruit te blikken. Immers ‘zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich’ (Psalmen 126:5).

Basis

Brood genoeg voor iedereen

In het Evangelie van Johannes heeft Pasen een belangrijke plek. ‘De inzichten van na Pasen zijn leidinggevend in dit Evangelie en hebben hun stempel gedrukt op het verhaal van Jezus vóór Pasen,’ schrijft professor Martin de Boer. Je moet dus niet alleen de gebeurtenissen rond Pasen, maar ook de rest van het Evangelie lezen in dat licht. Het teken van het brood in Johannes 6 kan dan ook gelezen worden als een opmaat naar Pasen. En zo is er in de uitleg ook een verbinding te maken naar het eten van het Pesachmaal in Jozua 5.

Nieuwe boeken