Menu

None

Aurelius Augustinus, De civitate Dei, door Chris Dijkhuis

Standbeeld van Augustinus in Praag
Standbeeld van Augustinus in Praag. (bron: Elena Chelysheva, via iStock)

Recensie

Recensie van: Aurelius Augustinus, De civitate Dei. Vertaald en toegankelijk gemaakt door Chris Dijkhuis.

Cover van De civitate Dei

De Stad Gods behoort tot de late grote werken van Augustinus, hij schreef het tussen 413 en 427. Als vooraanstaand religieus leider werd hij geconfronteerd met de rampspoed in het westelijk deel van het Romeinse Rijk. Germaanse stammen (de Goten) veroverden grote delen van Italië (410), met als gevolg dat veel Romeinen hun toevlucht zochten in Noord-Afrika waar Augustinus bisschop was. De ondergang van Rome leidde niet alleen tot grote verslagenheid, maar ook tot het stellen van vragen naar de oorzaak van deze rampspoed. Zijn antwoord op deze vragen is zijn werk de Stad Gods. Daarin zoekt hij naar samenhang tussen de twee symbolische steden: Jeruzalem en Babylon.

Chris Dijkhuis heeft dit kolossale werk opnieuw vertaald. Wie vertrouwd is met de vertaling van de Stad Gods door Gerard Wijdeveld (1983) mist grote delen van dit werk. Dijkhuis geeft bloemlezingen van dit werk van steeds ongeveer één bladzijde, waarin hij de hoofdstukken samenvat. De bloemlezingen worden op een creatieve wijze gepresenteerd, namelijk als een tweejarige ‘scheurkalender’, waardoor dit werk leesbaarder is geworden.

Dit boek is bedoeld als een kennismaking met de Stad Gods, niet meer. Wie echter het volledige werk of bepaalde hoofdstukken in zijn geheel wil lezen of bestuderen zal toch het minder goed leesbare werk van Wijdeveld weer uit de kast moeten halen.

Kitty Bouwman promoveerde op een proefschrift over Augustinus aan de Universiteit van Utrecht (2015). Ze is geestelijk begeleider en onderzoeker. Ze werkt aan een onderzoek naar de kernbegrippen caritas (goddelijke liefde) en sapientia (wijsheid) bij Hildegard van Bingen. Ze is hoofdredacteur van Herademing.


Aurelius Augustinus, De civitate Dei. Vertaald en toegankelijk gemaakt door Chris Dijkhuis. Berne Media, 2022. 800 pp. €39,95. ISBN 9789089723987.


Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken