Menu

None

Inspirerende personen

Herademing 2023-1 Inspiratie

De bijbelse en christelijke traditie kent vele voorbeelden van mensen die geïnspireerd werden en Godsgetrouw leefden. Denk maar aan Abraham, Mozes, Judith, Esther, Maria, Paulus. Zij werden persoonlijk aangesproken door God en gaven antwoord op deze uitnodiging in hun doen en laten.

Heiligen en martelaren zijn van alle tijden. Waar halen zij hun inspiratie vandaan? Wat maakt dat zij God willen volgen, zelfs met gevaar voor eigen leven? In dit themanummer worden verschillende heiligen en martelaren belicht.

In het vroege christendom werden heiligen en martelaren vaak met elkaar in verband gebracht. Nadat keizer Constantijn het christendom had erkend (380), verklaarde de kerk de martelaar vaak tot heilige. Martelaren zijn getuigen die omwille van hun geloof moesten lijden tot in de dood. Voorbeelden zijn Perpetua en Felicitas, twee jonge moeders die in het begin van de derde eeuw ter dood werden veroordeeld vanwege hun geloof. Over hen schrijft ondergetekende.

Ook in de Middeleeuwen was er sprake van martelaarschap. De inquisitie vervolgde andersdenkenden en liet velen ter dood brengen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gelovigen onder het nazibewind tot martelaar. Denk aan Dietrich Bonhoeffer en Etty Hillesum. Over haar inspiratiebron schrijft Kick Bras.

Een martelaar van deze tijd is de jezuïet Frans van der Lugt. Hij bracht zijn werkzame leven door in Syrië, waar hij werd vermoord. Over zijn inspiratie en wat hem staande hield in zijn apostolische werk in Syrië, schrijft zijn medebroeder Jan Stuyt.

Mystici uit de christelijke traditie hebben geschreven over hun mystieke ervaring en de mystieke weg die daaruit voortvloeide. Zij hebben handen en voeten gegeven aan de uitnodiging die God onontwijkbaar tot hen richtte. Een van hen is de Utrechtse kluizenares Suster Bertken over wie Marianne Vonkeman vertelt. Barbara Zwaan schrijft over de mystieke joodse schrijfster Simone Weil. Ondergetekende laat bijbelse profeten, Hildegard van Bingen, Meister Eckhart, Dag Hammerskjöld en Johannes van het Kruis aan het woord in een inleidend artikel.

Dat inspiratie niet wereldvreemd maakt, laat de klimaatactivist Rozemarijn van ’t Einde zien in het interview met Mirjam Dirkx. Verder komen redactieleden van Herademing aan het woord over ‘gewone’ mensen die hen inspireerden. Hun verhaaltjes staan gebundeld in drie stukken, verspreid tussen de andere artikelen.

In de redactie hebben we André Wesche welkom geheten. We hebben afscheid genomen van Tanja van Leeuwen. We danken haar voor haar inzet.

Namens de redactie,

Kitty Bouwman

Kitty Bouwman is geestelijk begeleider en werkt aan een onderzoek naar de kernbegrippen caritas (goddelijke liefde) en sapientia (wijsheid) bij Hildegard van Bingen. Ze is hoofdredacteur van Herademing.


Inhoudsopgave

Jaarthema Herademing: inspiratie
Kitty Bouwman

Agenda
Redactie Theologie.nl

Inspiratie: God als onuitputtelijke bron voor ieder mens
Kitty Bouwman

De inspiratie van de martelaressen Perpetua en Felicitas
Kitty Bouwman

De inspiratie van Suster Bertken, een Utrechtse kluizenares
Marianne Vonkeman

Handreiking (1): wie was voor jou inspirerend?
Marianne Vonkeman, Jan Venderbos en Kitty Bouwman

Wachten op God met Simone Weil
Barbara Zwaan

Dat ding met veertjes
Ko Schuurmans

Etty Hillesum als inspiratiebron
Kick Bras

Handreiking (2): wie was voor jou inspirerend?
Neely Kok en André Wesche

Music was my first love
Jan Venderbos

Frans van der Lugt: geïnspireerd en inspirerend
Jan Stuyt

Predikant en klimaatactivist Rozemarijn van ’t Einde wil geen compromis
Mirjam Dirkx

Handreiking (3): wie was voor jou inspirerend?
Barbara Zwaan, Margot C. Berends en Joanne Seldenrath

 Etty Hillesum blijft inspireren
Jan Venderbos

Etty Hillesum. De binnenwereld is even reëel als de buitenwereld door Willy Dupont
Jan Venderbos

Aurelius Augustinus, De civitate Dei, door Chris Dijkhuis
Kitty Bouwman

Herman van Praag. Ooggetuige en revolutionair psychiater door Henk Haenen.
Jan Venderbos

Zomaar een godsvermogen, ‘God is een kwal’ en elf andere vergelijkingen door Margot C. Berends
Marianne Vonkeman

Wie is de mens? door Abraham J. Heschel
Neely Kok

Mystiek. Hoe God werkt in de mens door Evelyn Underhill
Jan Venderbos


Inspirerende personen
Herademing 2023, nr. 1

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken