Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Er is geen heelmaker dan Israëls God

Bij 2 Koningen 5,1-3(4-8)9-15b en Marcus 1,40-45 De profetische geschiedschrijving, waaronder Koningen valt, wil geen objectieve weergave van feiten zijn. Al kunnen hofkronieken een rol gespeeld hebben, deze typisch oudtestamentische verhalen beschrijven richtinggevende gebeurtenissen, die spelen in een uithoek van het politieke spel van de grote machthebbers. Maar die spelen nu eens niet de hoofdrol. […]

Nieuwe boeken