Menu

Premium

Bezet

Bij Lucas 8,26-39

Als je naar de wc gaat, draai je de het slot om. Aan de buitenkant wordt het groene vakje rood. Dat betekent ‘bezet’. Niemand kan erin. Dat is ook niet gewenst. Zo is het bij sommige mensen ook. Die zitten ook op slot en niemand komt erin. In hun ogen kun je bijna het woord ‘bezet’ lezen. Zulke mensen noemden ze vroeger ‘bezeten’.

Er was toen weinig tegen te doen. Bezeten mensen gingen ’s nachts buiten ronddwalen en liepen in hun blootje. Ze woonden het liefst op het kerkhof en als iemand ze iets gaf, dan maakten ze het kapot; kleren verscheurden ze en eten smeten ze op de grond.

Jezus was op een keer ergens aan de rand van het meer uit de boot gestapt. Hij liep midden tussen de varkens door, die op de helling stonden te wroeten of lagen te soezen. Het leken er wel duizend. Juist op die plek kwam een bezeten man op Hem af. De mensen uit het dorp hadden hem voor de veiligheid die dag zelfs met kettingen vastgebonden. Maar hij scheurde ze gewoon kapot.

De man liep in zijn blootje op Jezus toe en liet zich op de grond vallen. Hij begon te kronkelen als een slang. ‘Au, au, je komt veel te dichtbij, Jezus!’ riep hij.

‘Ja, hoor eens even,’ zei Jezus, ‘wie komt er nou naar wie! Hoe heet jij trouwens?’

‘Duizend gekken op een stokje!’ krijste de man.

De varkens sprongen verschrikt op en begonnen te rennen. Doordat de helling zo schuin afliep konden ze niet meer op tijd remmen en vielen ze in het water. Je hoorde duizend keer: ‘Plons!’ Toen werd het stil, heel stil. Jezus deed de man zijn eigen jas aan.

De mensen uit het dorp kregen in de gaten wat er was gebeurd. ‘Varkensmoordenaar!’ scholden ze eerst tegen Jezus. Maar toen ze de bezeten man zo rustig zagen zitten, vroegen ze Jezus alleen nog maar beleefd of Hij wilde weggaan. Ze waren bang dat ze straks geen varken meer zouden overhouden.

Vraag

Wat is ‘bezeten’ eigenlijk precies, denk je? Weet je een voorbeeld?

Liedsuggestie

Met andere woorden 16: ‘Schenk ons uw liefde, Heer, schenk ons uw licht’

Bij Lucas 8:26-39

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken