Menu

None

Boekpresentatie: Gods liefde doorgeven

Wij mogen weer een mooie boekpresentatie aankondigen!

Donderdag 11 April komt Nieske Selles haar nieuwste boek Gods liefde doorgeven presenteren bij ‘het Boekpunt’ in Putten.

Gods liefde doorgeven is een Bijbelstudieboek / gespreksboek voor moedergroepen, ouderkringen en doopkringen.
Het boek bevat tien thema’s om over in gesprek te gaan en elk hoofdstuk is opgebouwd uit een leesstuk, gespreksvragen, Bijbelteksten, liedsuggesties, een praktische thuisopdracht en gebedspunten.
Nieske zal vertellen over het boek en hoe je ermee kan werken.
Daarnaast zal ze ook spreken over het belang van goede voorbeelden in de geloofsopvoeding en de meerwaarde van contacten met andere gelovige ouders, als het gaat om de geloofsopvoeding.

Opvoeden kan je niet alleen, opvoeden bij het geloof zeker niet. We hebben elkaar nodig en juist daarom is dit boekje een aanbeveling. Doe het samen: Breng je kind bij Jezus, en geef Gods liefde door.

De avond heeft een interactief karakter, je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Wanneer? 11 April 2019
Waar? Het Boekpunt in Putten
Voor wie? Ouders, kerkenraadsleden en belangstellenden die ernst willen maken met de geloofsopvoeding en die dat ook samen met anderen willen doen.
Tijd: 19.30 staat de koffie klaar. 
De presentatie is van 19.45 uur tot 21.00 uur. 
Daarna is er gelegenheid het boekje te kopen.
Graag even opgeven bij: info@hetboekpunt.nl

Gods liefde doorgeven

Gods liefde doorgeven - Nieske Selles-ten Brinke

Gods liefde doorgeven van Nieske Selles-ten Brinke is bijbelstudieboek voor opvoedkringen en moedergroepen biedt acht themahoofdstukken om je samen met andere ouders te verdiepen in de geloofsopvoeding aan je kinderen. Bijbelstudie en praktijksituaties, die voor elke ouder herkenbaar zijn, wisselen elkaar af. Door samen in gesprek te gaan vind je herkenning bij elkaar, mag je elkaar bemoedigen en opscherpen in je eerste en grootste roeping: je kinderen bij de hand nemen en naar Jezus leiden.  Thema’s: Het christelijke gezin, doop en doopbelofte, bijbellezen/bijbelstudie in het gezin, bidden met en voor kinderen, vieren van christelijke feesten in het gezin, geloofsgesprekken, getuige zijn binnen en buiten je eigen gezin.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken