Menu

Premium

De beste plaatsen

De beste plaatsen

Bij Lucas 14,1.7-14

Om te beginnen

Voorganger:
Onze hulp in de naam van de Heer

Gemeente:
die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

Kind:
De Heer geeft ons vanmorgen de allerbeste plaatsen,

Gemeente:
want wij zijn hier kind aan huis en gast aan tafel.

Voorganger:
De Heer nodigt ons uit om naar voren te komen

Kind:
als we te ver bij Hem vandaan zitten.

Gemeente:
Wij zijn voor God heel belangrijke gasten.

Voorganger:
Daarom geeft de Heer ons genade en vrede
en alle goeds geschonken door God, onze Vader
en door Jezus Christus onze Heer.

Gemeente:
Amen.

Interview en gesprek

Bij deze lezing over plaatsen kun je beginnen om met de kinderen vragen te stellen aan volwassenen in de kerk. Loop met de kinderen rond en stel aan volwassenen de volgende vragen (of laat de kinderen zelf de vragen stellen, als ze dat willen; zorg dat de vragen duidelijk op papier staan):

– Er zijn in de kerk heel veel plaatsen. Waarom heeft u voor deze plek gekozen?

– Wat vindt u fijn aan deze plek in de kerk?

– Heeft deze plaats in de kerk ook nog nadelen?

– Als u opnieuw zou mogen kiezen, waar zou u dan gaan zitten?

Interview op deze manier verschillende mensen die verspreid door de kerk zitten (achterin, in de hoeken, vooraan). Ook leuk om als voorganger aan de kinderen te vertellen waar je zelf in de kerk zit wanneer je een dienst vrij bent.

In het verhaal gaat het om mensen die de beste plekken aan tafel voor zichzelf kozen. De belangrijkste plaatsen hoorden in hun ogen bij de belangrijkste mensen, dus de burgemeester op de voorste rij en het kleine meisje achterin. Maar voor de burgemeester is het natuurlijk heel vervelend als hij moet opstaan en naar achteren verhuizen, terwijl het meisje naar voren mag komen omdat ze het anders niet goed kan zien.

Liedsuggesties

Bij deze lezing en bij de gelijkenis uit Matteüs 22, waar veel overeenkomsten mee zijn, zijn veel kinderliederen te vinden. Maar ook ‘volwassen’ liederen kunnen ook goed, zoals NLB 388: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’.

Bij Lucas 14:1.7-14

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken