Menu

Basis

De Bethlehemkerk Draait Door

Een kerkelijk praatprogramma maakte onbekende talenten zichtbaar en leidde tot levendige gesprekken. Over de passies van gemeenteleden!

Binnen kerkelijke activiteiten zijn we er goed in om elkaars talenten in te zetten. Er zijn mensen die kunnen zingen, een instrument bespelen, taarten bakken, knutselwerkjes bedenken én uitvoeren, ga zo maar door. Het barst van de kennis en kunde binnen een lokale gemeenschap. Dat zien we vaak terug in daden en dat is maar goed ook. Wat zou een kerk zijn zonder al die vrijwilligers?

Er zijn echter ook andere talenten die misschien niet meteen aan de oppervlakte komen. Bovendien is het weleens leuk om te horen wat een ander doet en beweegt. Wat maakt dat jij ’s ochtends je bed uitkomt?

Talkshow

Om dat georganiseerd aan te pakken en het gesprek daarover aan te zwengelen werd in de Bethlehemkerk te Hilversum een serie talkshows georganiseerd. In het format van De Wereld Draait Door kwamen tweewekelijks op zondagmiddag verschillende mensen aan het woord uit een specifieke beroepsgroep of sector. Vandaag de dag zouden we wellicht voor een ander format gekozen hebben maar toen we ermee begonnen, was DWDD onbesmet.

Tijdens die gesprekken was er een enthousiaste presentator die aan de vijf tot zes tafelgasten vroeg, waarom ze deden wat ze deden. Zo kwamen onderwijzers, zorgverleners, journalisten, lokale politici (uit bijna alle partijen) en ja, ook theologen aan het woord. Allemaal eigen gemeenteleden die werkzaam waren in de desbetreffende beroepsgroep en daarover wilden vertellen.

De gesprekken begonnen standaard met een link naar het jaarthema, ‘vrucht(en) van de Geest’: welke vrucht, zoals Paulus die benoemt in Galaten 5:22–23, vind jij belangrijk in je werk? Vaak was die vraag al voldoende om een levendige discussie aan tafel te krijgen. Maar ook vervolgvragen als: waarom heb je voor dit beroep of deze sector gekozen, waar haal jij je inspiratie vandaan, en: wat kan er anders of beter in je werk?, zorgden voor inspirerende verhalen.

De presentator vroeg aan de tafelgasten waarom ze deden wat ze deden

Vaak kon de presentator achteroverleunen omdat de gasten elkaar bevroegen en aanvulden. Het publiek mocht meedoen en zelf ook vragen stellen, soms persoonlijk aan één gast maar vaker algemeen.

Rijk aan kennis en kunde

Na de talkshow was er een borrel met bitterballen, ook met een vegetarische variant. De gesprekken werden daar voortgezet. Gemeenteleden deelden ervaringen en stelden elkaar dezelfde vragen als aan tafel waren gesteld, maar nu naar ieders eigen achtergrond. Sommige groepjes bleven uren hangen, doorpratend over de thematiek van de ‘uitzending’, over maatschappelijke ontwikkelingen of over drijfveren – al dan niet vanuit het geloof.

Het werkt verbindend om eens op andere onderwerpen dan we in de kerk gewend zijn door te praten. Bovendien leren gemeenteleden elkaar op een nieuwe manier kennen. Opeens praten ze over hun dagelijkse passies. En wat een rijkdom openbaart zich dan! Allemaal aanwezige kennis en kunde waar voorheen weinig zicht op was.

Nu waren de thema’s opgehangen aan beroepsgroep of sector. Dit kan nog uitgebreid worden naar andere onderwerpen. Probeer daarin creatief te zijn en eens hen aan het woord te laten die normaal niet zo snel zichtbaar zijn. Maar eerst een andere naam en ander programmaformat bedenken …

Gerard Ekelmans is predikant in opleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit.


Influencers
Woord & Dienst 2023, nr. 5

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken