Menu

Premium

De droom van Salomo (1 Koningen 3)

Een schriftuurlijke cursus ‘koningschap’

Wat maakt een koning tot een goede koning? Is er een beroepsprofiel of een erecode voor koningen? In de Schrift wordt ons verteld dat God eigenlijk niet zo gek is op alleenheersers. Waarom zou de ene mens boven de andere mens moeten staan? De heerschappij van God over de mensen zou genoeg moeten zijn, zeker voor Israël. Omdat er toch leiders nodig bleken te zijn, kreeg Israël Rechters of Richters. Het ambt van sjofet is een mengvorm met bestuurlijke, rechterlijke en militaire macht. Is het niet genoeg dat God zelf de heerser is, wanneer Hij koning is? Maar ook in Israël kruipt het bloed waar het niet gaan kan. In 1 Samuël 8 staat beschreven hoe de Israëlieten toch een koning willen. Wanneer de zonen van Samuël, de laatste rechter, niet voldoen, vragen de oudsten van Israël aan Samuël om een koning: ‘Geef ons een koning om rechter te zijn.’ Noch Samuël noch God bevalt die vraag. Overigens troost de Eeuwige Samuël, omdat ze niet hem, Samuël, de oude rechter, hebben verworpen, maar God zelf. Samuël krijgt advies om naar het volk te luisteren, maar ook om ze waarschuwen voor de nadelen van een alleenheerser. Die zal hun zonen opeisen als oorlogsmaterieel. Hij zal hun akkers, wijngaarden en olijftuinen afnemen en aan zijn dienaren geven (1 Sam. 8:11-18). Kortom: van een koning zullen ze niet beter worden. Maar de Israëlieten luisteren niet en krijgen hun koning toch: Saul.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken