Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Meer dan die van de Schriftgeleerden en Farizeeën

Als bijbelgedeelte voor de verkondiging is gekozen voor Matteüs 5:17-26, met als kerntekst vers 20, ‘Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.’ Wat betekent het dat Jezus de wet niet afschaft maar vervult? En wat betekent een grotere gerechtigheid? In deze preekschets gaat ds. Harry Smit in op deze en andere vragen.

Nieuwe boeken