Menu

Premium

Elia: profeet bij uitnemendheid

1 en 2 Koningen

Van de tiende zondag van de zomer tot en met de tweede zondag van de herfst 2015 geeft het alternatief spoor lezingen uit 1 en 2 Koningen, over de profeet Elia.

Zoals Mozes symbool staat voor de Wet, zo is Elia niet slechts één van de profeten, hij is de profetie in eigen persoon. Zoals je van Mozes niet kunt zeggen dat hij dood en begraven is, want ‘tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is’ (Deut. 34,6), zo is Elia de levende stem van de profetie, ten hemel opgenomen (2 Kon. 2), vanwaar hij komen zal…

Toen de canon van de profetische boeken werd afgesloten, is hun blijvende betekenis onderstreept door deze toevoeging aan het toenmalig laatste boek, dat van Maleachi:

Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar…
Zie, Ik stuur jullie de profeet Elia voordat de dag van de Heer aanbreekt…

De profeet bij uitnemendheid dus.

Inbedding in het Gemeenschappelijk Leesrooster

De verhalen zijn zo gekozen dat ze resoneren met de evangelielezingen uit Marcus: het voedsel voor Elia gaat samen met Jezus’ tweede teken van de broden, de weduwe in Sarefat met de genezing van een blinde, de vraag ‘Wie is God?’ met de vraag ‘Wie is Jezus?’, Elia op de Horeb met geloof en ongeloof in Jezus; Nabot met de vraag naar wie het belangrijkst is; Elia’s hemelvaart met het ingaan in het Koninkrijk. De Elia-lezingen nemen dus in de ensembles van het Gemeenschappelijk Leesrooster de plaats in van de eerste lezing.

Bron: Oecumenisch Leesrooster 2013-2022

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken