Menu

Premium

Feestje

Hebreeuwse tekst die wordt uitvergroot met een loep

Bij Matteüs 22,1-14

Vandaag lezen we een van de vele gelijkenissen van Jezus over Gods Koninkrijk. Het voorbeeld van een feest zal ook de kinderen wel aanspreken.

Knoop met de kinderen een gesprekje aan over hoe zij bijvoorbeeld hun verjaardagsfeestje vieren. Begin bijvoorbeeld met de vraag of een van de kinderen binnenkort jarig is. En hoe oud wordt hij of zij? Misschien zijn de voorbereidingen voor een kinderfeestje al aan de gang; laat dit kind dan vertellen wat er allemaal bij komt kijken. Bijvoorbeeld bedenken wie je wilt uitnodigen, wat je wilt doen of waar je heen wilt gaan. Waarschijnlijk hebben de kinderen allemaal zo hun eigen ideeën hierbij. Geef ze maar even de ruimte om daar wat over te vertellen.

Daarna kun je vertellen over de gelijkenis van Jezus. Je kunt de kinderen vragen hoe zij het zouden vinden als er niemand op hun feestje zou komen en hoe zij dit eventueel zouden oplossen. Daarna kun je vertellen hoe dat in deze gelijkenis opgelost werd.

Gebed

Vader in de Hemel,

dank U wel dat wij een feestje mogen vieren als we jarig zijn, dat we dan samen met onze vriendjes en vriendinnetjes een fijne tijd mogen hebben.

Dank U wel dat U ook een feest wilt vieren, straks in uw Koninkrijk, en dat ook wij daarvoor uitgenodigd zijn.

Amen.

Liedsuggestie

Evangelische Liedbundel 475 (Hemelhoog 737), ‘Wij zullen opstaan’.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken