Menu

Premium

From Egypt with love

Oudegyptische liefdesliederen als spiegel voor het Hooglied

De meeste vermeldingen van seksuele omgang in de bijbel zijn niet bepaald erotisch of romantisch te noemen. De nadruk ligt veelal op het resultaat: zwangerschap. Het werkwoord ‘liefhebben’ heeft al een meer emotionele lading, maar wordt ook buiten de man-vrouw relatie gebruikt, zoals voor de liefde van ouders voor kinderen of van God voor zijn volk. In het klaaglied van David over de dood van Saul en Jonatan wordt zelfs een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de liefde tussen Jonatan en hemzelf, en anderzijds de liefde van vrouwen, waarbij de (platonische) liefde tussen vrienden duidelijk hoger wordt aangeslagen (2 Samuël 1:26). Als het gaat om de rolverdeling tussen man en vrouw is nog iets opvallend: van alle keren dat in de Hebreeuwse bijbel wordt gezegd dat men van iemand houdt, heeft dit slechts één keer betrekking op een vrouw, en wel Sauls dochter Michal, die David liefheeft (2 Samuël 18:20 en 28). Alle andere keren gaat het om een man die een vrouw bemint. Het is duidelijk dat in de meeste bijbelteksten de man uitgangspunt is.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken