Menu

Premium

Goede Vrijdag – Lezing geïllustreerd

Bij Johannes 18,1-19,42

In de stille week ben ik er een voorstander van om de bijbelverhalen het werk te laten doen. Daarmee bedoel ik dat het in deze dagen vaak al voldoende is om met aandacht deze verhalen te lezen en te bezingen. Ook met kinderen is dit goed mogelijk. Helaas missen de meeste kinderen de vieringen in de Stille Week, omdat deze over het algemeen ’s avonds plaatsvinden. Ze gaan dan eigenlijk van het ‘Heden Hosanna’ van Palmzondag, naar ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ met Pasen zonder werkelijk bij Jezus’ sterven te hebben stilgestaan. Dat is een gemiste kans. De (oudere) kinderen kunnen heel goed betrokken worden bij de viering op Goede Vrijdag. Zo kun je ervoor kiezen om hun hulp in te schakelen in de voorbereiding van deze dienst. Als het mogelijk is, zou je de kinderen in deze viering aanwezig kunnen laten zijn, in ieder geval bij de schriftlezing, maar eigenlijk zelfs bij de hele dienst.

Aanpak

De hele geschiedenis uit Johannes 18,1-19,42 kun je in kleine stukjes delen:

  • De soldaten nemen Jezus gevangen.

  • Jezus komt bij Pilatus.

  • Jezus wordt aan het kruis gehangen.

  • Jezus sterft.

  • Jozef begraaft Jezus.

Bij elk stukje tekst kun je een mooie prent of tekening uitzoeken (er bestaan kinderbijbels met illustraties in overvloed, maar denk aan je bronvermelding) die je dan kunt laten zien, bij voorkeur via de beamer. Maar je kunt er ook voor kiezen om van tevoren een aantal kinderen uit de gemeente een tekening te laten maken bij elk stukje tekst. Dan kun je de tekeningen van je eigen kinderen in de viering laten zien. Vervolgens vertel je dan bij elke tekening in je eigen woorden het verhaal dat daarbij hoort. Maar ook hierin kun je de kinderen betrekken. De oudere kinderen kun je vragen om de verhalen voor te lezen uit bijvoorbeeld de Bijbel in Gewone Taal.

Liedsuggesties

LB 575, Hemelhoog 181 (Evangelische liedbundel 118)

Bij Johannes 18:1-19:42

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden