Menu

Premium

Het visioen van Ezechiël 1

Hebreeuwse tekst die wordt uitvergroot met een loep

Dertig jaar oud is Ezechiël als hij zijn visioen aan de oever van de rivier de Kebar in Mesopotamië ondergaat. Hij maakt dan deel uit van de eerste groep ballingen die met koning Jojakin in 597 v. Chr. door Nebukadnezar vanuit Jeruzalem is gedeporteerd. Deze groep blijft georiënteerd op Jeruzalem. In het eerste gedeelte van het boek Ezechiël (1-24) krijgt de profeet de opdracht aan deze ballingen duidelijk te maken, dat de situatie van Jeruzalem hopeloos is. De oordeelsteksten die betrekking hebben op Jeruzalem zijn uitermate radicaal. Door het voltrekken van tekenhandelingen (hoofdstuk 5) en ook door een extreme ascese (hoofdstuk 4) moet Ezechiël de aandacht trekken. De wijze waarop de gedeporteerde kandidaat-priester nu als profeet gaat functioneren, lijkt een bovenmenselijke opgave. Alleen wie buitengewoon gemotiveerd is, kan zo te werk gaan. Het indringende visioen dat Ezechiël beleeft, lijkt de bron te zijn van deze motivatie.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Opengeslagen Bijbel
Opengeslagen Bijbel
None

Gods transcendentie en Jobs geloof 

Katja Tolstoj hield op 2 februari 2024 een toespraak op de presentatie van het boek De bijbel als biografie van God en mensen. Geschiedenis en hergebruik van teksten, geschreven door Eep Talstra. In deze schriftelijke uitwerking van de toespraak werkt ze drie punten uit: de benadering van Talstra, relevantie van het werk voor een vruchtbare dialoog tussen systematische theologie en Bijbelwetenschappen en haar persoonlijke interesse voor het vraagstuk van het lijden en de eigenschappenleer van God. 

Symbolen vanuit de christelijke traditie op digitale wijze afgebeeld in een foto van een man die op een laptop werkt
Symbolen vanuit de christelijke traditie op digitale wijze afgebeeld in een foto van een man die op een laptop werkt
None

Taalkunde, theologie en de computer

Willem van Peursen hield op 2 februari 2024 een toespraak bij de presentatie van het boek De bijbel als biografie van God en mensen. Geschiedenis en hergebruik van teksten, geschreven door Eep Talstra. In deze schriftelijke uitwerking van de toespraak gaat Van Peursen in op twee centrale vragen: hoe kunnen we een christelijke geloofsleer formuleren die recht doet aan de inzichten van de bijbelwetenschappen. En krijgen nieuwe digitale methoden als statistiek, machinelearning en AI een plaats in de werkkamer van de exegeet?

Nieuwe boeken