Menu

Premium

Jeremia’s spookbeeld van een verwoest land

Jeremia 4:23-31

Blijkens het boek Jeremia heeft de profeet Jeremia zijn Judese hoorders vele malen de ondergang van het land en van de stad Jeruzalem aangezegd. Op een bijzondere manier doet hij dat in de passage Jeremia 4:23-31. Daarin schetst hij eerst een visioen – zie 4:23-26, waarin vier keer ‘Ik zag’ klinkt1 – om dat vervolgens in 4:27-31 verder uit te werken.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken