Menu

Premium

Kappen met oorlog, plant een boom

In een eerder artikel in Interpretatie is oudtestamentica Ine Van Den Eynde nagegaan of met name de oorlogswetgeving uit Deuteronomium 20 nog iets te zeggen heeft in de huidige crises waar de wereld mee te kampen heeft. In Deuteronomium 20:19-20 staat kort en goed dat je een stad wel mag belegeren, maar dat je niet haar vruchtbomen mag omhakken. Alleen die bomen die geen vruchten dragen, mag je vellen om er bijvoorbeeld een belegeringsdam van te bouwen. Als argument wordt genoemd dat jij als belegeraar ook afhankelijk bent van de voedingsproducten van de bomen. En als nevenargument: zijn bomen van het veld mensen, dat je ook deze wilt vellen? Wat cynisch gezegd: mensen vormen voldoende oorlogsvoer, daar hoeven geen bomen aan toegevoegd te worden. Stel je eens voor, schrijft Ine Van Den Eynde, dat geen enkele oorlogshandeling plaatsvond als de natuur hierbij nadeel ondervond. Dat zou het oorlogsgeweld wereldwijd beperken! Maar zij trekt de lijnen nog verder door: geen enkele strijd tussen mensen mag ten koste gaan van de natuur. Dat betekent dus een forse inperking van de huidige globalisering van de economie. Economie en ecologie staan op gespannen voet met elkaar.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken