Menu

Premium

Kindermoment Romeinen 1:1-7

Een wandelaar op pad

Beloofd is beloofd

[Het evangelie van God], dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David.

Romeinen 1: 1-7

Wie van jullie weet wat een belofte is? Je zegt dat je iets wel of niet zal doen. Je kunt beloven dat je iedere week je kamer opruimt. Of dat je goed luistert naar papa en mama. Dat je je broertje/zusje niet meer zal pesten.

Als een belofte al lang geleden gedaan is, geldt die dan nog wel? Bijvoorbeeld vorige week? Of een maand geleden? 100 jaar geleden? Of duizenden jaren geleden?

Wie zou er beloften hebben gedaan die al duizenden jaren geleden zijn? De Here God. De Bijbel staat vol met beloften van God. Aan één van die beloften denken we met Kerst: de Here Jezus, die werd geboren. Door de profeten werd lang geleden al beloofd dat de Messias zou komen en familie zou zijn van koning David.

God houdt zich altijd aan zijn beloften. En Hij vraagt ons om dat ook te doen. Als we iets beloven om wel of niet te doen, dan is het belangrijk dat we dat ook echt doen. Want: beloofd is beloofd.

Tip: speel voorafgaand aan het gesprek de sketch Beloofd = beloofd!

Liedsuggestie

  • Beloofd is beloofd (OTH 529)

  • Stille nacht (Gods belofte wordt heerlijk vervuld, OTH 100)

Bron

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken