Menu

Premium

Kindermoment Romeinen 15:7

Een wandelaar op pad

Jij mag er zijn!

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

Romeinen 15:7

Nodig: boek Niemand is zoals jij van Max Lucado, afbeeldingen vertonen via de beamer.

Laat het boek zien aan de kinderen. Vraag of er kinderen zijn die het verhaal over Wout kennen. Zo niet, dan kun je een aantal afbeeldingen laten zien en er kort iets over vertellen. De inwoners van Nerfland beoordelen elkaar voortdurend en geven elkaar sterren of stippen. Niemand kan echt zichzelf zijn en wordt niet aanvaard zoals hij/zij is. Gelukkig is timmerman Eli er om Wout te laten zien dat hij Wout belangrijk vindt en van hem houdt zoals hij is.

Zo gaan wij ook vaak met elkaar om: we kijken of iedereen wel hetzelfde doet en er hetzelfde uitziet. Als je anders doet of er anders uitziet, vinden kinderen (en grote mensen) elkaar vaak heel raar. Soms worden er zelfs kinderen uitgelachen of gepest. Dat is heel vervelend.

Iedereen hoort erbij. Net als timmerman Eli in het verhaal heeft God ons gemaakt. Iedereen is anders (uniek) en bijzonder. Je mag zijn zoals je bent.

Tip: laat de dvd van Niemand is zoals jij zien of lees het boek voor tijdens de kindernevendienst.

Liedsuggestie

Bron

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken