Menu

Basis

Maskers

Tien vaste kerkgangers van de bajeskerk in de Koepelgevangenis in Breda en tien kerkgangers ‘van buiten’ beschilderden samen maskers. De opdracht was om aan de buitenkant van het masker te schilderen wat je als eerste laat zien aan anderen en aan de binnenkant hoe je je werkelijk voelt. Dat wil nogal eens verschillen.

Het werd een bijzondere middag. De bezoekers waren een beetje gespannen, want wie zouden ze tegenover zich vinden? En de mannen van de bajeskerk vonden het ook enerverend, want om nou tegen wildvreemden iets te vertellen over je binnenkant?

Terwijl de maskers werden beschilderd, ontstond gaandeweg een gesprek. De gedetineerden vertelden over vrolijkheid die vaak alleen maar aan de buitenkant zat en over het verdriet aan de binnenkant. En de gasten van buiten de gevangenis vertelden over de keurigheid die ze misschien van buiten uitstraalden en de soms knagende onzekerheid aan de binnenkant. En over en weer was er verbazing over zo veel herkenning!

Folly Hemrica werkte als justitiepastor en straatpastor.

Natuurlijk mag je maskers dragen. Als je elkaar maar regelmatig de elastiekjes achter de oren laat zien!

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken