Menu

Basis

Niemand uitgezonderd

Persoon die in de Bijbel leest en aantekeningen maakt

Mensen zijn allemaal anders. Maar wat onze opvattingen ook zijn, we zijn allemaal mensen. Een pleidooi om na te denken over wie we bedoelen met ‘iedereen’. En een oproep om te denken vanuit ‘wij’.

In deze tijd zijn er veel verschillen tussen mensen. Die verschillen worden alleen maar groter: tussen arm en rijk, stedelingen en boeren, de politiek van links en rechts, mensen van hier en vluchtelingen van elders. We zijn echter allemaal mensen. Mensen zijn allemaal anders, maar ook in die zin allemaal gelijk. Wij houden daarom een pleidooi voor een nieuw ‘wij’, waar iedereen erbij hoort. Niemand uitgezonderd.

God zij met ons

Wat bedoelen we als we zeggen: ‘God zij met ons’? Wie is die ‘ons’? Als we ‘God zij met ons’ zeggen, sluiten we dan niet heel veel mensen buiten? Zeggen we dan dat God alleen van ons is? Of bedoelen we dat God met echt iedereen is?

We leven allemaal in onze eigen bubbels.

Iedereen was er!

Mensen zoeken veiligheid bij mensen die ze kennen. Ze herkennen zich graag in elkaar. Je hoort weleens: ‘Iedereen was er!’ Dat klinkt fantastisch. Als iedereen er is die belangrijk voor je is, dan is dat iets prachtigs. Tegelijk klinkt in dit zinnetje iets heel bijzonders en tegenstrijdigs: als het echt zo was dat iedereen er was, dan was het een heel druk feestje. Was de hele wereld uitgenodigd?

Als ‘ons’ ook echt iedereen is

In het zinnetje ‘Iedereen was er’ wordt duidelijk dat mensen vaak niet verder kijken dan hun eigen familie of vriendenkring.

Als mensen ‘wij’, ‘ons’ of ‘iedereen’ zeggen, dan lijkt dat inclusief, maar worden in werkelijkheid veel meer mensen buitengesloten. Als je ‘wij’ of ‘ons’ zegt, dan is er ook een ‘zij’. Dan zijn er ook ‘anderen’ die er niet echt bij horen.

Oproep

Juist in deze tijd is het nodig om anders te gaan denken. Het is nodig om verder te kijken dan de eigen kring. Datgene wat anders is, en een mens die anders is dan jij, doet er wel degelijk toe! Dat valt soms niet mee. We leven allemaal in onze eigen bubbels. Het andere, en de Ander, is ook een beetje eng. Toch klinkt er in het ‘God zij met ons’ een oproep. Juist in deze tijd. Om ruimer te denken, en ruimer te leven. Ruimer dan de eigen familie, de eigen vriendenkring of de eigen buurt. Wij, dat zijn we allemaal. ‘God is met ons’: ‘ons’, dat is iedereen. Niemand uitgezonderd.

Bart Niek van de Zedde is geestelijk verzorger bij Cordaan en redactielid van Open Deur.
Harold Schorren is predikant van de wijkgemeente Laurenspastoraat, city pastor van Rotterdam, en redactielid van Open Deur.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken