Menu

Premium

Op weg in Jezus’ voetstappen – project in de Veertigdagentijd

 

Een project in de Veertigdagentijd rond de zeven werken van barmhartigheid.

Voor de hele gemeente of parochie.

 

Introductie

Het project draait om een pelgrim die op weg is door de wereld, op zoek naar Jezus.

Iedere week houdt de pelgrim de hele gemeenschap op de hoogte van wat hij (of zij) heeft meegemaakt of wie hij is tegengekomen. Dat kan door middel van een kaart of brief, een WhatsApp bericht, een geluidsfragment of een filmpje. Hij vertelt dat hij tijdens zijn pelgrimstocht mensen ontmoet die allemaal in Jezus’ voetsporen gaan en één van de werken van barmhartigheid doen. Ook stuurt hij een afbeelding mee uit de polyptiek van de Meester van Alkmaar (die ook voorin de kerk gehangen kan worden.
Deze berichtjes zijn de opmaat om iemand uit de gemeenschap die iets met een van de werken van barmhartigheid te maken heeft, iets daarover te laten vertellen.

Zo maken de kinderen (en anderen) niet alleen kennis met de verschillende werken van barmhartigheid, maar ook met mensen uit de gemeenschap die zich inzetten voor de wereld.

 

Werken van barmhartigheid

De werken van barmhartigheid zijn bekend uit het Evangelie van Matteüs (hoofdstuk 25). Deze werken zijn:

• hongerigen voeden

• dorstigen laven

• naakten kleden

• vreemdelingen herbergen

• zieken verzorgen

• gevangenen bezoeken

 

Matteüs beschreef er zes. De traditie heeft er nog één aan toegevoegd: de doden begraven. In de tijd dat dit zevende werk is toegevoegd, de Middeleeuwen, was het begraven van de doden erg belangrijk omdat er vaak epidemieën heersten en mensen dan geen doden durfden te begraven. Maar in de Bijbel staan er niet voor niets zes. Misschien is het wel de bedoeling dat we het zevende werk zelf kunnen invullen met datgene waar de tijd om vraagt en met dat waaraan we met onze eigen talenten kunnen bijdragen.

Daarom komt de pelgrim op Paaszondag terug van zijn reis met een leeg doek. De kinderen mogen dan zelf het laatste deel van de polyptiek afmaken.

 

Tip voor de kinderen:

Geef de kinderen tasjes van stof mee. In hun rugzakje kunnen de kinderen dingen meenemen die ze kunnen geven aan iemand die het nodig heeft, bijvoorbeeld bijdragen aan de Voedselbank, lekker drinken, kaarten voor vluchtelingen et cetera.

 

Indeling

Hieronder de uitwerking en uitvoering van het project zoals dat in de Protestantse Gemeente Zutphen gebeurde.

 

Zondag 1

Centraal staat ‘de hongerigen voeden’.

 • De lezing komt deze zondag uit Matteüs 12: 1-8; de leerlingen die op de Sabbat aren plukten.

 • De pelgrim stuurt een bericht:

  ‘Vandaag heb ik iemand ontmoet die veel honger had. Hij kon geen eten kopen. Ik twijfelde niet en heb hem een broodje gegeven, zodat hij weer verder kon’.

 • In de dienst vertelde een gemeentelid over zijn werk bij de Voedselbank.

 • Verwerking kindernevendienst: brood bakken

 

Zondag 2

 • Centraal staat ‘de dorstigen te drinken geven’.

 • De lezing die hierbij uitgekozen is, is Johannes 4: 1-15; de vrouw bij de bron.

 • Het bericht van de pelgrim is:

  ‘Vandaag kwam ik iemand tegen die dorst had. Gelukkig heb ik altijd een flesje met water bij mij. Want dorst hebben, is het meest erge wat er is. Ik heb het meteen weggegeven’.

 • Iemand uit de ZWO-groep (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenewerking) vertelde iets over een project rond water dat gesteund wordt.

 • Verwerking kindernevendienst:

 

Zondag 3

 • Centraal staat ‘de naakten kleden’.

 • De lezing die hierbij is uitgekozen, is Lucas 6: 27-35; als iemand erom vraagt, geef je ook je bovenkleed.

 • De pelgrim stuurt het volgende bericht: ‘Vandaag kwam ik iemand tegen die een sollicitatiegesprek moest doen. Ze had alleen niets om aan te trekken. Vervelend, want je moet er wel netjes uitzien. Ik heb samen met haar een mooie outfit gekocht. Hopelijk krijgt ze de baan!’

 • In de dienst vertelde een gemeentelid iets over de kleding die zij inzamelde voor de partnergemeente in Roemenië.

 • Verwerking kindernevendienst: het maken van kleding door middel van versieren/verfraaien van bestaande kledingstukken

 

Zondag 4

 • Centraal staat ‘de vreemdeling herbergen’.

 • De lezing die hierbij hoort is Lucas 10: 25-37; de barmhartige Samaritaan.

 • Het bericht van de pelgrim luidt:

  ‘Deze week ben ik beroofd! Ik hoopte dat iemand me zou helpen, maar niemand zag me staan. Maar toen kwam er ineens iemand die er eigenlijk een beetje raar uitzag. En hij hielp me wel!”

 • In de dienst was een gemeentelid die lid is van de werkgroep Kerk en vluchteling en vrijwilliger was in het toen net geopende asielzoekerscentrum. Ook zou je hiervoor een vluchteling kunnen vragen.

 • Verwerking kindernevendienst:

  • Schilderij maken voor in het asielzoekerscentrum

  • Kaarten maken voor vluchtelingen met bemoedigende groet

 

Zondag 5

 • Het thema van deze zondag is ‘de zieken bezoeken’.

 • De lezing hierbij is Johannes 5: 1-13; het wonder in Bethesda.

 • De pelgrim stuurt weer een nieuw bericht:

  ‘Vandaag was ik bij iemand die ziek is op bezoek geweest. Dat vond ik wel spannend, maar ze was zó blij dat ik er was! Eigenlijk leek ze tijdens mijn bezoek zich beter te voelen. Zou ze opgeknapt zijn door mijn bezoek?’

 • Ook is een gemeentelid geïnterviewd dat zich bezighoudt met het bezoekwerk.

 • Verwerking kindernevendienst:

  • Bloemen maken van papier voor zieke mensen

  • Ideeën verzamelen hoe zieke mensen te kunnen bezoeken

 

Zondag 6

 • Het thema is ‘gevangenen bezoeken’.

 • De lezing is Johannes 18: 1-14; Jezus wordt gevangen genomen

 • De pelgrim stuurt zijn laatste bericht:

  “Deze week ben ik naar de gevangenis geweest. Niet omdat ik straf had! Ik ging op bezoek. De mensen zitten daar natuurlijk niet voor niets, maar ze hebben ook mensen nodig die hen niet vergeet”.

 • In de dienst kwam iemand aan het woord die bij Stichting Exodus werkte.

 • Verwerking kindernevendienst:

 

Pasen

 • Het thema is ‘opgestaan’.

 • De lezing is uiteraard het verhaal van Pasen.

 • De pelgrim komt in de kerk met een leeg doek. Hij heeft geen zevende luik. Want het zevende werk is ‘de doden begraven’. Maar Jezus is juist waarlijk opgestaan en heeft de dood overwonnen.

  De kinderen worden door de pelgrim uitgedaagd om na te gaan denken hoe zij iets kunnen doen in de wereld en wat volgens hen in de wereld van nu het zevende werk van barmhartigheid zou kunnen zijn.

 • Verwerking kindernevendienst: maken van het laatste luik van het polyptiek.

 

Dit project is in 2016 gemaakt door de Protestantse Gemeente in Zutphen.
Bij het project hoort ook nog een projectlied.
Extra informatie kunt u opvragen via ds. Irma Pijpers (via de ‘contactpagina’ van de Protestantse Gemeente Zutphen)

 

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken