Menu

Basis

Op weg naar een veiliger samenleving

In 1979 kwam gevangenispredikant Jan Eerbeek op het idee om opvang te organiseren voor ex-gevangenen. Toen er een naam verzonnen moest worden, viel de keuze op Exodus. Na de bevrijding uit Egypte moest het Hebreeuwse volk veel tegenslagen overwinnen. Ook de tocht van (ex)- gedetineerden gaat met vallen en opstaan.

Als mensen vrijkomen uit de gevangenis, willen ze vaak een ander pad bewandelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. In die jaren keerde zo’n 75 procent van de vrijgelaten gedetineerden weer snel terug in de gevangenis. De missie van Exodus was om naast hen te staan en hen vooruit te helpen. Nu, ruim veertig jaar later, werkt Exodus nog steeds volop aan die missie. Wij geloven dat iedereen een extra kans verdient. Gedetineerden, ex-gedetineerden en achterblijvende familieleden zijn bij ons welkom, want we moeten het samen doen.

Professionele ondersteuning

Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met zo’n driehonderd professionals en twaalfhonderd vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex)gedetineerden en hun familieleden. We werken met de volgende doelen: perspectief bieden aan onze deelnemers en een veiliger samenleving creëren met onze ketenpartners, lokaal en landelijk. Samen bereik je meer dan alleen.

Ex-gedetineerden willen vaak een ander pad bewandelen

Onze kernwaarden zijn daarbij leidend: perspectief, volhardend, samen en moedig. We bieden onze deelnemers een begeleidwonentraject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of steun met ambulante hulpverlening. De (ex)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving, kunnen bij ons terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Exodus biedt perspectief en geeft de deelnemer door middel van de krachtmethodiek de regie zo veel mogelijk zelf in handen. We richten ons ook op de familieleden en de kinderen van (ex)gedetineerden. Bij Exodus bieden we begeleiding volgens onze methodiek Jouw Kracht. We kijken daarbij naar wat mensen kunnen, in plaats van naar hun beperkingen.

Benodigde hulpbronnen

Hoe kunnen we onze deelnemers helpen groeien en ontwikkelen, de daarbij benodigde hulpbronnen inschakelen voor hen en hen helpen ervaren dat ze invloed hebben op zaken die voor hen belangrijk zijn? Dat is de kern van het krachtgericht werken waar onze methodiek Jouw Kracht in wortelt. Geef gemotiveerde (ex)gedetineerden een nieuwe kans. Help mee de samenleving menselijker en veiliger te maken. Dit kan op veel manieren:

  • Als vrijwilliger. Naast professionals werken er ongeveer twaalfhonderd vrijwilligers bij Exodus. Zij ondersteunen gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Dit kan zowel in de gevangenis, buiten de gevangenis of binnen de Exodushuizen. Ook is er vrijwilligerswerk voor kinderen van ouders in detentie. Regelmatig hebben wij vacatures voor vrijwilligers. Ga voor een overzicht naar: www.exodus.nl/vacatures
  • Als donateur. Exodus kan haar werk niet doen zonder de donaties en inzet van particulieren. Steun Exodus met uw gift. Ook eenmalige of anonieme giften zijn welkom. Ga voor alle donatievormen naar onze website.
  • Als kerk. Exodus is ontstaan op initiatief van predikanten, pastores en vrijwilligers van het justitiepastoraat en de Haagse kerken. Tegenwoordig is de verbinding met de protestants-christelijke en rooms-katholieke kerken in het hele land groot en van groot belang voor het Exoduswerk. Regelmatig wordt in kerken voorlichting gegeven over of gecollecteerd voor Exodus. Bekijk onze website voor meer informatie.
  • Als bedrijf. Om de resocialisatie van ex-gedetineerden te laten slagen heeft Exodus ook de betrokkenheid en steun vanuit het bedrijfsleven nodig. Jouw bedrijf kan een belangrijke rol spelen.

Meer informatie over hoe je kunt helpen staat op: https://www.exodus.nl/helpmee

www.exodus.nl Bankrekening: NL68 INGB 0004 3244 14, t.n.v. Exodus Nederland te Leiden.

Nikki Fairley is communicatiemedewerker bij Stichting Exodus Nederland.


Exodus
Woord en Dienst 2023, nr. 4

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken