Menu

None

Podcast: Op zoek naar de contouren van een nieuw christendom, buiten de gebaande paden

Wat als alles waar je in geloofde je niet helpt wanneer het erop aan komt? Pauline Weseman ging op zoek naar de contouren van een nieuw christendom, buiten de gebaande paden. Elsbeth gaat met Pauline in gesprek over haar zoektocht en wat dat haar heeft opgeleverd.

Lees ook deze artikelen aansluitend op het thema:

Troost in de Bijbel
Matthijs de Jong

Dit artikel is een verkenning van het begrip ‘troost’ in de Bijbel. Het is een rijk motief. Enerzijds gaat het over het gewone leven en de troost die mensen elkaar daarin kunnen bieden bij verdriet. Anderzijds gaat het over de troost die alleen God kan geven: troost die samengaat met redding en herstel.

Religie als bron van zingeving en sociale binding
Hetty Zock

Godsdienstpsychologische reflecties bij Gijs Dingemans’ In vredesnaam.
In zijn loopbaan als praktisch theoloog heeft Gijs Dingemans altijd maatschappelijke ontwikkelingen als uitgangspunt genomen voor zijn theologie. Dat is zichtbaar in de thematiek van de vele boeken die hij heeft geschreven; of het nu ging over een kerkorde voor de toekomst,
over zijn door proces- theologie gekleurde ‘pneumatheologie’, of over ‘ietsisme’, steeds was hij gericht op een vorm van kerkzijn en geloven die past bij de huidige samenleving.

Geen kerk, wel een ritueel
Erica Hoebe-de Waard

Ter inleiding op nummer 4, 2020 van Ouderlingenblad worden de piketpaaltjes gezet, waarbinnen de verkenning van ‘de ritueelbegeleiding’ zal plaatsvinden. Ervaringen, bezinning, vragen én mogelijkheden komen aan de orde.

Zien met de ogen van de ziel
Kitty Bouwman

‘Het licht, dat ik zie, is niet aan ruimte gebonden. Het is veel stralender dan een wolk, die de zon in zich draagt. Ik kan niet zijn hoogte, noch zijn lengte en breedte waarnemen.’ Met deze woorden beschrijft Hildegard van Bingen haar visioenen. In het hemelse zien spreekt de stem van het levende licht tot haar. Dat is een paradox. Woorden worden gehoord en licht wordt gezien. Met deze paradox geeft ze aan dat ze de stem van het levende licht gewaarwordt in haar ziel. Ze hoort en ziet van binnenuit, in haar ziel.

Geloven als levend water in een seculiere tijd

Heleen Ransijn

Wat is er nodig voor een christelijk geloven dat geloofwaardig is in een tijd die niet alleen wordt getekend door seculariteit maar ook door pluraliteit? Deze bijdrage gaat op zoek naar ingrediënten voor en vindplaatsen van geloofwaardig christendom.

Zintuigen als toegangswegen naar de ziel

Jan van der Wolf

In veel musea wordt geprobeerd om voor de bezoekers een belevenis te creeren, waarbij zoveel mogelijk zintuigen worden geprikkeld. Musea met enkel vitrines en kaartjes met opschriften zijn zeldzaam geworden. Musea hebben ingezien dat we in een belevingscultuur leven. Dat betekent dat mensen in de samenleving van vandaag voortdurend op zoek zijn naar belevingen en ervaringen die hun diepste innerlijk raken (Van der Stoep, 11).

Verdriet als langzame weg naar wijsheid
Barbara Zwaan

In een rouw- en verliesgroep praatten ouderen over hoe het is om ‘nabestaande’ te zijn. Ze her- en verkenden de verschillende rouwtaken die Manu Keirse onderscheidt: het verlies erkennen, ervaren van de pijn, aanpassen aan een nieuw leven en vooruit kijken. Hoe ga je alleen verder na een leven samen?Herademing

Herademing is een online tijdschriften dat onder andere het mysterie van een bezield bestaan zichtbaar wil maken. Steeds meer mensen ontdekken de rijkdom van de christelijke spiritualiteit. Herademing inspireert met aandacht voor hedendaagse spirituele stromingen en oog voor bronnen uit het rijke verleden. Daarnaast biedt Herademing praktisch gebruiksmateriaal voor jouw eigen spiritualiteit. Ontdek meer...Spirituele uit agenda

Heb je zin in een spiritueel of 'food for soul' uitje? Bekijk de vertrouwde agenda van Herademing met activiteiten en gebeurtenissen op het gebied van spiritualiteit en christelijke mystiek. Je vindt er retraites, pelgrimages, festivals, evenementen, tentoonstellingen, wandelingen en meer. Benieuwd wat er de komende maanden zoal gebeurt? Ontdek meer...

Boeken die aansluiten op het thema:

De straatwaarde van de ziel

Cover van De straatwaarde van de zielLees de recensie van
De straatwaarde van de ziel
in Herademing

Verlangen naar een nieuw christendom

Cover van Verlangen naar een nieuw christendom, geschreven door Samuel Lee.

Brandend verlangen

Cover van Brandend verlangen, geschreven door Wim Jansen.Lees de recensie van
Brandend verlangen
in Herademing

Zorg voor de ziel

Cover van Zorg voor de ziel

Bekijk de toelichting die Arjan Plaisier geeft over over
Zorg voor de ziel

Lees de bespreking van
Zorg voor de ziel
in Ouderlingenblad

Onuitsprekelijk paradijs

Omslag van Onuitsprelijk paradijs van Kick BrasLees een blog over
Onuitsprekelijk paradijs

Ziel zoekt zin

Cover van Ziel zoekt zin, geschreven door Pauline Weseman

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken