Menu

None

Praktische boeken voor nieuwe ambtsdragers

Actief zijn in een kerkenraad vraagt van veel (nieuwe) ambtsdragers nieuwe vaardigheden. Bij KokBoekencentrum verschenen veel boeken om ambtsdragers toe te rusten. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze toerustingsboekjes voor ambtsdragers. Deze boeken helpen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden of bieden praktische hulp voor speciale gelegenheden.
 


 

Een voortreffelijk werk

Een voortreffelijk werk

 
Een compacte en gedegen handleiding voor de ambtsdrager van vandaag, die snel een goed inzicht geeft in alle aspecten van het gemeente-zijn.
    
Bestel het boek hier

 
 


 

101 dingen die je moet weten als je ambtsdrager wordt

101 dingen die je moet weten als je ambtsdrager wordt
Inspirerende, leuke, informatieve en bemoedigende teksten, tips en adviezen voor nieuwe ambtsdragers in de kerk.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Ouderling in de praktijk

 Ouderling in de praktijk

In Ouderling in de praktijk vertellen 28 ambtsdragers over hun ervaringen in het kerkenwerk. Aan de hand van tien thema’s delen ze hun verhalen.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Liefdevol oog en open oor

Liefdevol oog en open oor
 
Dit handboek pastoraat is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die werkzaam is in het pastoraat, vrijwillig en professioneel. Het biedt een gedegen visie op pastoraat en beantwoordt de algemene vragen rond pastoraat.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Goed beginnen

Goed beginnen
 
Dit boekje bevat 55 vergaderopeningen waarin vanuit een integraal opgenomen Bijbelgedeelte een korte overdenking wordt geboden.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Vergaderopeningen

Vergaderopeningen
 
Even uw aandacht bevat openingswoorden, die zich richten op algemene thema’s zoals vertrouwen, hoopvol leven, troost, verdriet, lijden, toekomst, schepping en openingswoorden rondom de feesten van het kerkelijk jaar. De openingswoorden lenen zich ook voor persoonlijke meditatie.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Met eigen woorden

met eigen woorden
 
In Met eigen woorden hertaalde Piet van Midden een groot aantal bijbelteksten op een verrassende en lichtvoetige wijze: psalmen, profetenteksten, maar ook woorden van Jezus.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Diaconaat, hoe doe je dat?

Diaconaat, hoe doe je dat?
Dit boek is geschreven om u als startende of gevorderde diaken handvatten te bieden. U vindt in dit boek ruim voldoende materiaal voor bezinning en onderling gesprek in de diaconie.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Dienen en delen

Dienen en delen
 
In een tijd waarin de rol en positie van de kerk in de samenleving sterk verandert, is blijvende bezinning op haar diaconale taak van groot belang. Dit basisboek diaconaat reikt voor deze bezinning het basismateriaal aan.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk
Dit praktische boek helpt kerkenraden en predikanten om te gaan met de verscheidenheid in kerkelijke gemeenten. Veel kleurigheid is mooi, maar kan ook moeilijk zijn als mensen tegenover elkaar komen te staan.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Diaken in de praktijk

Diaken in de praktijk
 
Dit boek (een vijfde, herziene druk) is gebaseerd op de praktijk van diaconale cursussen. Het wil een bijdrage geven aan het verdiepen van de eigen visie.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Dienst doen

Dienst doen
 
Dienst doen biedt een systematische weergave van het diaconale veld via Bijbelse bezinning op diaconaat en gemeente en geeft vervolgens een beschrijving van de praktijk van het werk.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Niets moet, alles mag

Niets moet, alles mag
 
Een herziene uitgave van een inmiddels klassieke bestseller. Dit boek is al voor tal van mensen een eyeopener geweest: de ontdekking dat het niet de omstandigheden zijn die ons gestrest maken, maar de manier waarop wij tegen onszelf, anderen en de wereld om ons heen aankijken.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Tijd maken

Tijd maken
 
Dit boek wil een praktische gids zijn, op weg naar een beter beheer van onze kostbare tijd. U ontdekt waar in uw situatie het tijdslek zit en hoe u dat kunt dichten.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Pastoraat voor iedereen


 
Pastoraat is een opdracht voor de gemeente. In dit boek wil Nynke Dijkstra in een kort bestek, op heldere wijze de hoofdlijnen van het pastoraat in de christelijke gemeente aanreiken.
 

Bestel het boek hier 

 
 


 

Ontmoeting


 
Pastorale bezoeken afleggen, het is mooi, dankbaar, spannend en soms zwaar om te doen. Dit boek wil pastorale bezoekers inspireren, nieuwe ideeën aanreiken en laten leren van anderen.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Luisteren is een kunst


 
Een onmisbaar boek voor voorgangers, pastoraal werkers, ambtsdragers en oudsten die het pastorale werk serieus nemen.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Priesterlijk pastoraat


 
De auteurs laten zien hoe gedachten over priesterschap kunnen doorwerken in pastoraat, diaconaat, liturgie, bezoekwerk en de missionaire kracht van de gemeente.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Goed gereedschap is het halve werk


 
Aan de hand van ervaringen in een ziekenhuis gaan de auteurs na – vanuit hun verschillende disciplines – welke rol theologie vervult in pastoraat, geestelijke verzorging en coaching.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Werken met rituelen in het pastoraat


 
In onze religieuze rituelen reiken we naar een ontmoeting met God, met wat ‘groter dan ons hart’ is. In Werken met rituelen in het pastoraat wordt deze gedachte nader uitgewerkt voor het pastoraat.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Pastoraat bij sterven en rouw


 
Pastoraat bij sterven en rouw biedt pastorale medewerkers, ouderlingen, kerkelijk werkers en predikanten een handreiking voor het vinden van woorden bij ernstige ziekte en rouw.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Minihandboek voor de ouderling


 
In dit Minihandboek voor de ouderling komen alle aspecten van het ouderlingenschap in zes hoofdstukken aan de orde.
 

Bestel het boek hier

 
 


 

Aan de slag


 
Aan de slag biedt verdieping en inspiratie om zelf praktisch aan de gang te gaan in de eigen gemeente.
 

Bestel het boek hier

 
 


Handboek voor ouderlingen en/of oudsten

handboek voor ouderlingen en oudsten
Dit boek laat zien waar de oudste/ouderling vandaan komt. Maar ook wat het profiel van ouderlingenwerk in de gemeente is en hoe dat werk gedaan kan worden. Het geeft je handige tips en nieuwe ideeën voor alle aspecten van je werk als ouderling: van bidden met een senior tot effectief vergaderen met je mede-oudsten.

Bestel het boek hier

 
 

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken