Menu

Premium

Preekillustraties: Jezus

Verwante begrippen: Christus, Jezus, Jezus Christus, Zoon, Zoon van God, Heer, Here, Heere, Messias, Verlosser

Illustraties

 • Eenmaal zal het heelal de maatslag overnemen van het kleine hart dat in Bethlehem

  begon te kloppen.

  Okke Jager

 • Als mensen Jezus niet zien in de Bijbel is dat niet uw schuld, maar als zij Hem

  niet zien in uw leven is dat wel uw schuld.

  Corrie ten Boom

 • Omdat Jezus Christus de mensgeworden liefde van God tot de mensen is, is Hij geen verkondiger van abstracte ethische ideologieën. Hij is degene die Gods liefde tot de mens concreet verwerkelijkt.

  D. Bonhoeffer

 • ‘Jezus is de Heer van het risico, van wat steeds verder ligt dan hier. Jezus is niet de Heer van het comfort, van zekerheid en gemak. Om Jezus te volgen, is een dosis moed nodig, moet men ervoor kiezen de divan te ruilen voor een paar schoenen die u helpen op stap te gaan, op wegen waarvan u nooit droomde en die u zich zelfs nooit had voorgesteld, op wegen die nieuwe horizonten kunnen openen. (…) God nodigt u uit om te dromen, Hij wil u laten zien dat de wereld met u anders kan zijn. Zo is dat: als u er het beste van uzelf niet inlegt, zal de wereld niet veranderen. (…) Vandaag hebben wij, volwassenen, u nodig, om ons te leren samenleven in verscheidenheid, in dialoog, door onze verschillende culturen met elkaar te delen, niet als een bedreiging maar als een gelegenheid.’

  Paus Franciscus, tijdens de gebedswake van de Wereld Jongeren Dagen in Krakau op 30 juli 2016

 • Wie meent dat het Jezus om niets anders ging dan om simpel Godsvertrouwen en eenvoudige medemenselijkheid, moet de evangeliën wel erg oppervlakkig bestudeerd hebben.

  P.A. Elderenbosch

 • Als je Jezus gaat zien in zijn menselijkheid, zul je ontdekken dat Hij God is.

  M. Luther

 • In deze verwarde tijden verliezen we vaak het doel van ons bestaan uit het oog. We denken dat ons leven zin heeft, omdat een bepaald mens leeft. Maar dit is de waarheid: als de aarde waardig is gekeurd om de mens Jezus Christus te dragen, als een mens als Jezus geleefd heeft, dan, en dan alleen geeft de mens Jezus ons leven zin.

  D. Bonhoeffer

 • Het meest onverdraagzame van het Nieuwe Testament ligt in zijn radicale eenzijdigheid: er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij behouden kunnen worden.

  A.A. van Ruler

 • Het is niet alleen zo dat we God alleen door Jezus Christus kennen, maar ook zo dat we onszelf alleen door Jezus Christus kennen.

  Blaise Pascal

 • Jezus Christus is door de hele kerkgeschiedenis steeds opnieuw onderworpen aan een nieuwe kruisiging.

  H. Thielicke

 • In Jezus Christus spreekt en handelt God tot onze redding. Hij stelt in Jezus als de Zoon zijn levenschenkende nabijheid en vergevende liefde definitief en onomkeerbaar tegenwoordig.

  G. v.d. Brink / C. v.d. Kooi; uit: Christelijke Dogmatiek

  Uit de verzameling van ds. Gert Marchal

 • Christus

 • Een oude dame vertelde dat ze geloof maar moeilijk vond. ‘Ik ben wel christelijk opgevoed, maar ik heb eigenlijk geen woorden meer voor God. Ik weet soms niet eens meer of ik nog wel geloof. Maar als ik dan langs de crucifix loop, die in mijn kamer hangt, dan blijf ik even ervoor stilstaan en dan zeg ik: ‘Maar jou, jou wil ik nooit kwijt.’

  waar gebeurd – via Stephan de Jong

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken