Menu

Premium

Ruzie

Bij Kolossenzen 3,5-17

Associatie: Verdraag elkaar en vergeef elkaar…

Verhaal

Naar Robin en God van Sjoerd Kuyper (Leopold, 1996, Gouden Griffel). Robin heeft veel vragen. Opa geeft wijze antwoorden. Een samenvatting van p. 53-56.

‘Wat was dat voor geschreeuw boven?’ vraagt mama als Robin beneden komt.

Robin begint te huilen. ‘Er was ruzie,’ snikt Robin. ‘Opa had ruzie met papa.’

‘Maar waarom dan?’ vraagt mama.

‘Om… om… om… om God!’

‘O, o,’ zegt oma, ‘is het weer zover? Daar moet je niet om huilen, Robin. Opa en papa hebben altijd ruzie om God.

Vroeger ook. Dat gaat vanzelf weer over.’

Robin gaat naar opa. ‘Opa,’ vraagt Robin, ‘had jij vroeger ook altijd ruzie met papa?’

‘Bijna nooit,’ zegt opa.

‘En over God?’ vraagt Robin.

‘O ja,’ zegt opa. ‘Over God hadden we altijd ruzie. Maar vroeger was het veel erger dan nu.

Vroeger zei jouw papa altijd: “God bestaat niet” en dan zei ik: “Welles” en dan zei hij: “Nietes” en dan zei ik: “Welles” en dat duurde vaak de hele avond, dat geruzie. Maar als je papa nu zegt: “God bestaat niet” dan zeg ik: “Misschien heb je gelijk” en dan is de ruzie gauw afgelopen.’

‘Kan God je echt horen als je bidt?’ vraagt Robin.

‘Makkelijk,’ zegt opa.

‘Dan heeft God zeker heel veel oren…’

‘Ja, voor ieder mens heeft God één oor,’ zegt opa.

‘Heeft God ook een oor voor mij?’ vraagt Robin.

‘Natuurlijk!’ zegt opa.

‘En voor papa?’

‘Ook voor papa,’ zegt opa.

Gebed

Vergeef ons, Heer,
als we het moeilijk vinden om een ander te vergeven.
Vergeef ons, als wij niet willen toegeven
dat het ook aan onszelf kan liggen als er ruzie komt.
Leer ons om eerst naar onszelf te kijken.
Help ons om goed, bescheiden en geduldig te zijn.
Geef ons de moed om de minste te durven zijn.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken