Menu

None

Vergelijking van Weerklank met andere liedbundels

Bij de Stichting Weerklank komen regelmatig vragen binnen over hoe de nieuwe liedbundel Weerklank zich verhoudt tot andere, bestaande liedbundels als het Liedboek voor de Kerken, Op Toonhoogte en Hemelhoog. De redactie heeft een artikel gepubliceerd waarin ze Weerklank vergelijkt met de genoemde bundels. Hieronder kunt u het artikel lezen.

Weerklank - dick sanderman

***

Wij merken dat sommige gemeenten, vanwege een inmiddels vertrouwde liedbundel, aarzelen bij de overstap naar Weerklank. Vanuit de gemeente kan immers de vraag rijzen: ‘Ga je dan niet terug achter de rijkdom die je had?’ Toch vermeldt de opsomming van gemeenten die Weerklank invoerden, meerdere gemeenten die daarvoor uit het Liedboek of uit Op Toonhoogte zongen. Hun overwegingen deze bundels te vervangen zijn verklaarbaar, wanneer men inhoudelijk naar hun liederen kijkt. Daarom delen we deze overwegingen ook voor uw bezinning.

A) Ten aanzien van het Liedboek

Het (rode) Liedboek voor de kerken (1973) werd en wordt weliswaar in verschillende gemeenten van het gereformeerd belijden gebruikt, maar het treft dat men in deze gemeenten zelden koos voor de overstap naar het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). De geloofsbeleving die de liederen van het Liedboek 2013 ademen, blijkt in meerderheid toch verder af te staan van de gereformeerde spiritualiteit. Wie daarom nú een keuze wil maken voor het Liedboek komt daarom wellicht toch uit bij het Liedboek 1973. Maar dan kiest men voor een liedboek, dat alweer ruim veertig jaar oud is.

Daarbij mag bedacht worden dat het merendeel van de Liedboekliederen die aansluit bij de gereformeerde belijdenis óók is opgenomen in Weerklank. Vanuit het Liedboek 1973 namen we 164 (van de 491) liederen over en vanuit het Liedboek 2013 131 (van de ongeveer 860). In totaal zijn dit 187 liederen uit ‘de Liedboektraditie’: waaronder veel diepe liederen uit de schat van de kerk der eeuwen.

Lees het volledige artikel op de website van Weerklank.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken