Menu

Basis

Vergeving

Dr. P van Veldhuizen is als predikant verbonden aan de protestantse gemeente ‘De Ark’ te Hendrik-Ido-Ambacht

Degene vergeven die jou iets heeft aangedaan, of die iemand die jou lief is te na komt: soms is dat echt teveel gevraagd. Toch bidden we met Jezus mee: vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven hebben, wie ons iets schuldig was. Want zonder vergeving hebben we geen leven.

VERGEVING

In de Psalmen wordt soms dankbaar tegen God gezegd: U hebt mij weer ruimte gegeven. Je had het benauwd, je zat klem, maar nu kun je weer ademhalen. Die opluchting heb je nodig om je leven weer ter hand te kunnen nemen. Dat is waarom God ons vergeeft wat we misdoen: omdat we anders tot niets goeds meer in staat zouden zijn. Wie gebukt gaat onder het oordeel van anderen (of van zichzelf of van God), is geen vrij mens.

Psalm 103

In Psalm 103 wordt de vergevingsgezindheid van God in verband gebracht met zijn vaderschap (vers 12-13). Hij weet hoe we in elkaar zitten (vers 14), en we zijn niet de robots die Hij gebouwd heeft, maar de kinderen om wie Hij zielsveel geeft. Als een kind in de fout gaat, zijn ouders bijna altijd bereid om te vergeven, hoe zwaar dat soms ook valt. Ze vergeven niet omdat ‘het wel meevalt’. Ze vergeven omdat ze willen dat hun kind toekomst heeft. Ze laten het niet gevangen zitten in schuld, want dan kan er nooit meer iets goeds van komen.

Dynamiet

Vergeven doe je niet alleen voor die ander aan wie je vergeving schenkt. Je doet het ook voor jezelf. Want zolang je iemand niet vergeeft, zit je aan die iemand vastgeklonken met de ketens van de wrok. Een medegevangene van Nelson Mandela, Ndunkelele Ndungane, zei dat hij pas echt vrij was toen hij zijn beulen had vergeven. Hij zei: vergeving was het dynamiet waarmee ik de gevangenis van de wrok opblies waarin ik opgesloten zat. Dynamiet, daar is niets softs of zoetigs aan. Het was hard, maar het was de enige uitweg om weer een leven te hebben, zei hij.

Beweging

Vergeving is een bevrijdingsbeweging. Volgens de Bijbel begint vergeving altijd bij God, maar het is de bedoeling dat wij het doorgeven. Anders stopt het. Als jij je naaste niet vergeeft, raak je verstopt met wrok, en dan kan Gods vergeving er bij jou niet in. Over die stromende beweging gaat het ook in het Onze Vader.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken