Menu

None

Vier stellingen om een kleiner geloof te krijgen  

Het christendom zoals veel mensen het kennen roept nogal wat vragen en soms zelfs weerstand op. Is de Bijbel helemaal waar? Waarom doet de kerk zo vaak zo krampachtig over seksualiteit? Leidt religie niet alleen maar tot conflict? Is geloof niet een vorm van vroom zelfbedrog? Veel christenen hebben de ervaring dat discussies over dit soort vragen weinig opleveren: vaak resulteert dat alleen maar in een botsing tussen twee visies waarbij een oplossing ver weg lijkt.  

De Britse theoloog Sam Wells gelooft echter dat er meer mogelijk is dan dat. Hij pleit voor over-acceptatie. Dat is het accepteren van kritische geluiden om tot een meeromvattend, maar gek genoeg kleiner geloof te komen. Hij noemt dat geloof een ‘verhaal om mee te leven’ en werkt dat uit in onder andere de volgende punten: 

  1. De komst van Jezus is geen ‘noodoplossing’, maar was van begin af aan al Gods bedoeling. Zijn komst is niet primair op het oplossen van zonde en dood gericht, maar heeft een omvattender doel. Het is Gods wens om met mensen te leven, in gemeenschap. Het leven, de dood en de opstanding van Jezus laten zien hoe alomvattend dat is.   
  2. De Bijbel is een aanzet tot improvisatie. Hoewel we de historiciteit van de Bijbel niet overboord moeten gooien, wil de Bijbel meer zeggen dan wat er gebeurd is. Haar gezag is niet statisch, maar dynamisch: ze vraagt haar lezers om in hun eigen levensverhaal al improviserend aan te sluiten bij het grote verhaal van God.  
  3. Tolerantie begint bij genoeg. Christenen wordt nogal eens intolerantie naar anderen verweten: een ander ras, een ander geslacht of een andere geaardheid moeten het ontgelden. Volgens Wells helpt het om met een ander perspectief naar die ander te kijken: niet vanuit het tekort bij de ander, maar vanuit het genoeg dat God in Jezus Christus geeft. Dat biedt de ruimte voor tolerantie.  
  4. Geloven is ten diepste vertrouwen. Het heeft te maken met een bepaalde overtuiging, zoals een balletdanser eerst de regels moet leren voor hij kan dansen. Maar je hoeft niet alle regels te kennen om mee te doen aan de dans. Daarvoor is vooral vertrouwen nodig en dat is waar het geloof ons steeds weer toe wil uitnodigen.

Rens de Ronde is proponent binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 


Cover van Kleiner geloof grotere God

Kleiner geloof, grotere God

Wil je meer weten over de theologie van Sam Wells? Of ben je benieuwd hoe hij aankijkt tegen vragen als andere religies, geloof en wetenschap en armoede? Lees dan Kleiner geloof, grotere God. Een verhaal om mee te leven.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken