Menu

Basis

‘We zijn allemaal mensen’

‘Ik teken om de wereld om mij heen te doorgronden en menselijke relaties te onderzoeken.

En om verhalen te vertellen’, zegt Eva Hilhorst, ‘over wat er nu in de wereld speelt, zoals migratie, politiek, milieu.’ Ze is grafic journalist en oprichtster van Drawing the Times, een online platform met getekende journalistieke verhalen en reportages.

Zij is een van de acht kunstenaars, die levensportretten tekenden van bewoners uit de Utrechtse wijk Overvecht. Ooit een naoorlogse flatwijk, ruim opgezet met veel groen, gepland voor jonge gezinnen uit de Utrechtse middenklasse.

Nu, zestig jaar later, is Overvecht veranderd in een multiculturele wijk met veel mensen van buitenlandse komaf, onder wie Syriërs die hierheen gevlucht zijn. Hoe is het voor de eerste generatie om terug te kijken, hoe is het leven nu? En hoe is het voor nieuwkomers om in Overvecht een bestaan op te bouwen?

Acht tekenaars bezoeken acht Overvechters. Ze zijn de wijk in gegaan en kwamen in andere werelden uit. Senioren en nieuwkomers vertellen over hun leven, ze laten zien hoe ze wonen en nemen de tekenaars mee de buurt in. Overvecht blijkt een buurt vol bijzondere mensen. De tekenaars keken, luisterden en lieten hun verbeelding erop los. Zo ontstonden acht intieme beeldverhalen met een diversiteit in stijlen.

In dit nummer van Handelingen ziet en leest u het door Eva Hilhorst getekende levensverhaal van mevrouw Marijke Wagenbuur. Het is een persoonlijk verhaal: van toen naar nu, van weiland naar flats, van kerk naar moskee. Marijke ontmoet nu mensen uit alle windstreken, maar is altijd Overvechtster gebleven. Want zo zegt ze: ‘We zijn allemaal mensen.’

Verbonden verhalen

Onder de titel Verbonden verhalen is een boek gemaakt van de acht portretten en een tentoonstelling in Het Huis van Betekenis, Lauwerecht 10, 3514 BB Utrecht.

W www.verbondenverhalen.nl

Mark Schalken

Eva Hilhorst W www.evahilhorst.com

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken