Menu

None

Zak Benjamin: Christus en consumentisme

In dit september-nummer starten enkele nieuwe series voor de nummers met losse artikelen. Deze serie ‘Beeldspraak’ onder andere – Marleen Hengelaar toont ons daarin een kunstwerk, dat aan de actualiteit van het kerkelijke jaar raakt, en geeft er haar toelichting en commentaar bij.

Afgoden brengen ons geen geluk, storten ons zelfs in het ongeluk en toch blijven we ze hardnekkig volgen. Dat gold in de tijd van de Bijbel, maar dat geldt ook in onze tijd, ook al buigen we ons niet meer letterlijk neer voor afgodsbeelden. Wat onze afgoden zijn en welke rol ze spelen in ons leven is een thema dat in de huidige periode van het kerkelijk jaar middels lezingen uit Matteüs meermalen terugkeert. Jezus vertelt gelijkenissen om zijn gehoor aan het denken te zetten. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Zak Benjamin vertelt ons ook een gelijkenis, maar dan door middel van een schilderij.

Steeds weer dreigen we na te jagen wat alle mensen om ons heen ook najagen: een leven van luiheid en vermaak, van lekkere drankjes en overdadig eten, van roem en succes, in een groot huis met een stevige auto voor de deur, met op gepaste tijden een reis naar verre oorden. Dat zijn de bouwstenen van ons leven, de toetsen die we steeds weer intikken. We zien ze allemaal terug op het schilderij Christus en consumentisme van Zak Benjamin. Het geeft een laptop weer met een toetsenbord dat de bestanddelen toont van het leven van de doorsnee westerse mens van nu.

Heimelijke religie

Niet dat we dit lekkere leventje allemaal voor elkaar hebben. Voor sommigen van ons vertegenwoordigen de toetsen een werkelijkheid, voor een veel grotere rest staan ze voor een verlangen. Een droombeeld dat diep in ons woedt en ons aandrijft. De brandende kaarsen verwijzen dan ook naar de religieuze status van dit verlangen. Het is onze heimelijke religie. De afbeeldingen op de toetsen vormen de ideaalbeelden waarvoor we een kaarsje branden in ons hart, de afgodsbeelden waarvan we menen dat ze ons alles zullen geven wat ons hartje begeert.

Maar wat we ook aantoetsen, we krijgen Jezus op ons scherm. Want Hij is de enige die al onze verlangens werkelijk kan vervullen. Is het niet ironisch? We zoeken het overal, terwijl we een God hebben die ons liefheeft, ons nieuw leven geeft en één en al trouw en genade is. Het computerscherm kan Jezus zelfs niet bevatten: Hij is groter en wil ons iets groters schenken dan al onze grootste wensdromen bij elkaar.

Here Jezus, heb medelijden met ons!

Marleen Hengelaar-Rookmaker is hoofdredacteur van ArtWay, www.artway.eu, een website over kunst en geloof.


Ouderlingenblad 2023, nr. 8

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken