Menu

Basis

Zonder priester

Ik wilde voor een artikel dat ik schreef weten wat de officiële katholieke liturgie voor Goede Vrijdag voorschrijft met betrekking tot de schriftlezingen. Daartoe keek ik in het rooms-katholieke directorium met de liturgische kalender, waarbij mijn oog viel op de richtlijnen voor deze bijzondere dag. Ik las dat voor de viering van Goede Vrijdag de aanwezigheid van een priester vereist is. ‘Zonder aanwezigheid van een priester is het niet mogelijk het lijden van Christus te gedenken in een liturgische samenkomst’. Bij afwezigheid van een priester dienen de gelovigen zich naar een andere kerk te begeven waar wel een priester aanwezig is.

Ik snap best de gedachte achter het ‘paastriduum’ en vanuit katholiek denken de rol van de priester daarin, maar om nu het samenkomen rond het lijdensverhaal daarvan afhankelijk maken? Degradeer je de gemeenschap dan niet tot een schare rondom de priester? Is dat geen misplaatste kerkelijke doctrine?

Ik vind dit schokkend. Het getuigt van zo’n grote zelfingenomenheid dat ik iedereen binnen de rooms-katholieke kerk zou willen oproepen om met elkaar – zonder priester – op Goede Vrijdag het lijden en sterven van Jezus te gedenken. Kom samen, neem de kerk in bezit of regel een ruimte en maak overal bekend dat mensen welkom zijn om hun eigen pijn en verdriet, hun teleurstellingen en hun lijden, en het wereldwijd oneindig lijden van miljoenen mensen te verbinden met het lijden van Jezus. Door met elkaar het verhaal te lezen, ingetogen te zingen en samen te verlangen naar de nieuwe dag, waarop de dood niet langer het laatste woord heeft.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken