< Terug

Bouwstenen kringviering: Niet praten maar doen

Beoogde datum: 4 februari 2018
Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering
Bij Marcus 1:29-39

Downloads

Uitgangspunten bij het thema

Jezus geneest veel zieken, onder wie de schoonmoeder van Petrus. Hij drijft ook demonen uit. Marcus legt in zijn evangelie bij monde van Jezus de mensen het zwijgen op over wat ze van Jezus meegemaakt hebben. Ook de demonen en boze geesten moeten zwijgen. Aan dit gebod voegt Marcus toe: ‘want ze wisten wie Hij was’. (Marcus 2: 10, Marcus 9: 31, Marcus 14: 62). Jezus is bang dat de mensen aan de haal zullen gaan met de wonderen die hij heeft gedaan en de belijdenissen over hem. Hij wil ook niet dat mensen met een boze geest invloed op ons krijgen. Mensen die je door hun manier van praten verleiden om een andere weg te gaan dan achter Jezus aan. Jezus’ leven kan pas goed begrepen worden als dat verbonden wordt met zijn weg naar het kruis.
Jezus wil niet dat wij van alles over hem vertellen. Hij wil onze navolging. Marcus vertelt dat de schoonmoeder van Petrus na haar genezing Jezus ging dienen.

De belangrijkste overweging bij de keuze van liederen, gebeden en andere onderdelen van de liturgie is de spanning tussen geloven met woorden en geloven met daden. De spanning tussen over het geloof praten en de praktijk van de navolging in het leven van alledag.

Opmerkingen bij de bijbellezing

Allereerst is daar natuurlijk het gebod van Jezus om te zwijgen over wat de mensen meegemaakt hebben. Marcus benadrukt meer dan de andere evangelisten het geheimenisvolle karakter van Jezus. In dit gedeelte is dat toegespitst op de boze geesten die moeten zwijgen. We weten allemaal hoe snel verhalen mooier/ grootser / anders worden dan ze zijn. De vraag is of je de mensen en gebeurtenissen daarmee recht doet.

Jezus kun je pas recht doen wanneer je ook zijn weg naar het kruis erbij betrekt. Nadat Hij veel mensen genezen heeft gaat Jezus naar een eenzame plaats om te bidden. Het was vroeg in de ochtend en het was nog helemaal donker. Het wijst vooruit naar het verhaal van Jezus’ lijdensweg en opstanding. Voor zijn kruisdood gaat Jezus alleen bidden in de hof van Gethsemane. Tegenover de duisternis hier (vers 35) vertelt Marcus aan het begin van zijn opstandingsverhaal dat de zon al opgegaan is (Marcus 16: 1).

Hetgeen er gebeurt met de schoonmoeder van Petrus laat zien wat de bedoeling is: Vertrouw je toe aan de Heer. Hij zal je oprichten. Je zult opstaan en God dienen. Ook hierin klinkt de opstanding van Jezus al door.

Liedsuggesties

 • Openingsliederen: NLB 67, NLB 211, NLB 283

 • Kyrie- en glorialiederen: NLB 281(kyrie en gloria), NLB 301H (kyrie), NLB 367B (kyrie), NLB 869: 1, 5 en 7 (gloria)

 • Liederen bij de bijbellezing: NLB 391: 1 en 4, NLB 533, NLB 313: 1 en 5 (na de lezing)

 • Liederen na de overdenking: NLB 837, NLB 856, NLB 391: 1 en 4, ‘Wil je opstaan en mij volgen’ (uit: Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow, 40)

 • Liederen rond de inzameling en de gebeden: NLB 364, NLB 370

 • Slotliederen: N LB 863, NLB 422, NLB 415

Suggesties voor liturgische teksten

Opening

 • Dienstboek I: blz. 776/777 – nr. 37 of 38

 • Uit ZIJsporen – liturgie in het spoor van vrouwen: blz. 5 tot en met 7

Kyrie en gloria

Gebed voorafgaand aan het bijbellezen

Dankgebed en voorbeden

 • ‘Dank’ (uit Voorbeden, blz. 28) en ‘Navolging’ (uit Voorbeden, blz. 77)

Zegen

Ideeën voor een moment met kinderen

 • (Kinder)lied: NLB 854

Gesprek

Jezus inspireert en geeft mensen kracht om hem in deze wereld vol duisternis te volgen. Voor de kinderen kun je dit dichterbij brengen door in gesprek en werkvorm concreet te maken hoe wij een zieke kunnen helpen om het leven voor hem/haar iets lichter te maken. Door bepaalde dingen te zeggen of te doen kun je deze mensen helpen. Welke dingen zijn dat?

Werkvorm

Een kaart maken voor zieke mensen met ‘beterschap’ of een bloem van papier maken met een kaartje eraan met daarop een wens. Je zou die kaarten ook naar zieke mensen in de gemeente kunnen (laten) brengen. Dat maakt het voor kinderen heel concreet.

Verhaal

Beterschap van Milja Praagman – Muis is ongerust omdat ze varken nergens kan vinden. Als ze hem zoekt, vindt ze hem ziek in bed. Ze gaat te rade bij Uil, die zegt dat ze god voor varken moet zorgen. De volgende dag is varken beter, maar muis…

Bronnen

 • Beterschap. Milja Praagman, De Eenhoorn, 2015.

 • Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow. Samenst. Gerke van Hiele en Teun Kruijswijk Jansen. Gooi en Sticht, 2003.

 • ‘Wil je opstaan en mij volgen’: bladmuziek

 • Symbolen worden tot cymbalen. De honderd mooiste Nederlandse gedichten over geloof en inspiratie. Samenstelling en toelichting: Abeltje Hoogenkamp. Prometheus, 2008.

 • Voorbeden. Dominicaanse Gemeenschap Huissen, Gooi en Sticht, 2000

 • ZIJsporen – liturgie in het spoor van vrouwen. Ans Kits (red), Narratio, 1997.

< Terug