< Terug

‘Hebt dan acht op u zelven…’

Over de Bijbeltekst die de voorkant van het Ouderlingenblad sierde in de eerste jaargangen

De voorkanten van de eerste jaargangen van het Ouderlingenblad kenden naast het colofon met redactieleden, de abonnementsprijs (fl. 1,50 per half jaar), ook een logo met een in elkaar verstrengelde Alfa en Omega. Daarnaast zien we een silhouet van een dorpskerk en een stadskerk, een korte inhoudsopgave en bovenaan staat de titel in gekalligrafeerde letters: ‘Het Ouderlingenblad’. Daarboven stralen van de zon. De ondertitel luidt: ‘Maandschrift van hen die de Gereformeerde Kerken in het ambt dienen.’ Na de inhoudsopgave volgt meteen het eerste artikel. Wie het blad in de brievenbus krijgt, kan meteen gaan lezen.

In het midden, tussen de tekening van de dorpsen de stadskerk, valt mij echter ook nog een interessante bijbeltekst op: Handelingen 20, 28. Ik heb deze bijbeltekst even opgezocht en, ik moet zeggen, de tekst is verrassend. In de Statenvertaling, die in die jaren werd gebruikt, staat: ‘Zo hebt dan acht op u zelven, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.’ Het is het eerste zinnetje dat treft: ‘Hebt acht op u zelven’. Daarna komt het acht hebben op de ‘gehele kudde’. De Nieuwe Bijbelvertaling (2021) zegt het nog concreter: ‘Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als leiders heeft aangesteld; hoed Gods gemeente, die Hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.’

Het is een bijbeltekst, die de burnout op de loer ziet liggen…

Eerst dus goed voor jezelf zorgen! Het is dé les waarmee talloze predikanten en geestelijk verzorgers na een KPV-training naar huis zijn gegaan: ik moet beter voor mijzelf zorgen. Als ik dat doe, eerst voor mijzelf (laten) zorgen, voor mijn eigen wonden, mijn eigen pijn of verdriet, dan kan ik de wonden van de ander beter zien. Dan hoor ik de pijn of het verdriet van een ander beter. Ook wanneer ik zorgdraag voor mijn rust, studie, spiritualiteit of familie, en daar tijd voor inruim, dan kan ik beter beschikbaar zijn voor de hele kudde. Dan kan ik beter ‘acht op hen hebben’. Ik zie ze dan beter. Kan beter voor hen zorgen. Ik ga er dan niet aan onderdoor. Het is een bijbeltekst, die de burnout op de loer ziet liggen… Ook in een kerkenraad zijn het belangrijke vragen aan alle ambtsdragers: ‘Zorg je wel goed voor jezelf? Heb je aandacht voor jezelf? Gun je jezelf vrije tijd?’ Daarna kan dan de kudde weer in beeld komen…


< Terug