< Terug

Kindermoment: Een nieuwe weg

2e zondag van advent

Bij Maleachi 3:1-4 en Lucas 3:1-6

Johannes vraagt de mensen om zich te laten dopen en een nieuw leven te beginnen. Hij vraagt een nieuwe focus, een omwenteling in denken. In onze tijd zijn het actievoerders die dit bij ons doen. Maar ook in het klein kunnen we elkaar helpen een nieuwe weg te vinden. Hierover gaat het deze week met de kinderen.

Dit is de tweede zondag van adventsproject: ‘De tafel van hoop’. De profeet Lucas staat centraal. In de kerk zit Lucas elke week aan tafel te schrijven. Op de tafel staan zaken die sombere dingen vertegenwoordigen. Telkens komt de profeet van de zondag met een tegenbericht, een goed bericht, en een voorwerp dat daarbij hoort. Dit wordt bij de tafel neergezet. Zo wordt het elke week in de kerk lichter en vrolijker. In de kinderdienst vertelt Lucas elke zondag zijn verhaal en eindigt met een lichtpuntje.

Zie ook:

1e zondag van advent – kindermoment Teken van hoop

3e zondag van advent – kindermoment Keer om

4e zondag van advent – kindermoment Niets te zien?

Kerstmorgen – kindermoment Toekomst

Uit de bijbel

Op weg naar Kerst kun je niet om Johannes heen. Alle evangelisten staan stil bij zijn rol als wegbereider van de Messias.
Bij Lucas doet zijn uiterlijk er niet toe. Bij hem krijgt Johannes vooral stem, hij verkondigt en spreekt woorden uit de profeten. De evangelist Lucas laat namen van de ‘groten der aarde’ klinken. Dat doet hij vaker. Hij vindt het belangrijk om gebeurtenissen in hun exacte context te plaatsen. Hij vertelt daarmee tegelijk dat wereldleiders uiteindelijk maar één functie hebben: ze vormen het decor van wat komen gaat in Gods ingrijpen in de wereld.
Waar gaat het Johannes om? Het eind van het citaat uit de profeet Jesaja maakt het duidelijk: al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Hoe treffend is dat! De naam van het kind dat wordt verwacht, betekent ‘God redt’.
Johannes vraagt inkeer van zijn omstanders. Inkeer klinkt in onze tijd vooral als een vorm van bezinning. Dat doet tekort aan wat Johannes zegt. Hij vraagt een nieuwe focus, een omwenteling in denken, een hernieuwde mentaliteit. Om te kunnen begrijpen wat het verwachte kind komt doen, heb je een nieuwe mindset nodig. De woorden van de profeet Maleachi scherpen de gedachte van een wegbereider aan: hij komt om de weg te effenen.

In de kerk

Bemoediging en drempelgebed

Samen met een kind van de zondag. V = voorganger; Kvdz= kind van de zondag; A = allen

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kvdz: U luistert als we roepen.

U bent als een herder die zijn schapen leidt.

Wie moe is, helpt u opstaan.

A: Laat uw licht schijnen over ons leven.

Amen

Gesprek

Lucas zit aan tafel. Hij schrijft op zijn boekrol. Naast hem ligt een stapel kranten. Peinzend kijkt hij naar de vaas met kale takken die op tafel staat. Eén tak loopt al een beetje uit.

Lucas: ‘Ik zou een verhaal willen schrijven over hoop. Ik denk dat hoop een van de belangrijkste woorden van mijn leven is. Ik weet dat ik andere mensen nodig heb om de hoop in mij levend te houden’.

Maleachi komt aangelopen. Hij heeft een emmertje met zand en een stoffer bij zich.

Maleachi: ‘Ik hoor je spreken over hoop, Lucas. Dat vind ik zelf ook een prachtig woord. Misschien kunnen we samen een Tafel van hoop maken? Kijk, ik bedoel dit’.

Maleachi strooit zand over de tafel.

‘Het leven kan soms dor en droog lijken. Je ziet er geen weg meer in. Maar let op ….’.

Maleachi veegt met de stoffer door het zand.

‘Zo maken we voor elkaar een weg. Als de een het niet meer ziet, wijst een ander de weg. Daarvoor horen mensen bij elkaar. Zo openen we ogen voor wegen van hoop!’.

Lucas: knikt. ‘Een tafel van hoop, dat vind ik een mooi idee. Het begin is er al, met een tak van hoop en een weg door het zand’.

Geschikte liederen

  • ‘Een stem in de woestijn’ uit Alles wordt nieuw, lied 14

  • ‘Kwam van Godswege’ uit het Liedboek, 456

  • ‘Het lied van de gezand’ uit De wereld is een toverbal, pag. 208

  • ‘Lied van het licht’ uit Zitten of opstaan, deel 2, 14

Meer informatie op www.kinderdienst.nl

< Terug